Odkazy

Rekvalifikační kurzy účetnictví a daňové evidence – VašeKurzy.cz
http://www.vasekurzy.cz

Webové stránky Komory daňových poradců ČR
www.kdpcr.cz

Webové stránky Ministerstva financí ČR
www.mfcr.cz

Daňový portál – elektronická podání pro finanční správu
http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

Webové stránky finanční správy – oblast daně a pojistné/novinky
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2017

Registr plátců DPH – pro ověření DIČ
http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2

Webové stránky Evropské komise pro ověření DIČ osob registrovaných v jiných státech EU
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN

Webové stránky Národní účetní rady – nezávislé odborné instituce k podpoře odborné způsobilosti
a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování
www.nur.cz

Webové stránky České národní banky – kurzy devizového trhu
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu podle stavu k 25. 1. 2017
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv

Kurzy devizového trhu – denní kurz ČNB
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp

Zákony – všechny předpisy Sbírky zákonů v aktuálním znění
https://www.zakonyprolidi.cz/

Portál Justice
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

Živnostenský rejstřík
https://www.rzp.cz/

Webové stránky České správy sociálního zabezpečení
http://www.cssz.cz/cz

E-portál České správy sociálního zabezpečení pro online služby
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-osvc-2016

Webové stránky Českého statistického úřadu – klasifikace produkce CZ-CPA
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace-produkce-cz-cpa-

Webové stránky Českého statistického úřadu – klasifikace ekonomických činností CZ-NACE
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace

Webové stránky pojišťovny Kooperativa – zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání
https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele

Online řešení pro úspěšný business – tvorba webů, eshopů, online aplikací, propagace, marketing na Internetu
www.obsah.info | www.onlinepristup.cz | www.ucinnyweb.cz | www.dokonalyeshop.cz