Služby

Nabídka kompletního vedení účetnictví či daňové evidence podnikatelům:

 • zavedení účetnictví
 • průběžné účtování a vedení účtů
 • vedení mzdového účetnictví a personální agendy
 • sestavení roční účetní uzávěrky a závěrky
   

Nabídka daňového poradenství:

 • zpracování daňových přiznání fyzickým i právnickým osobám ke všem druhům daní včetně odkladu daňového přiznání k dani z příjmů FO či PO
 • zpracování odborných písemných stanovisek k daňové problematice
 • poradenství on-line na základě zaslaných dotazů mailem – cena je stanovena měsíčním paušálem nebo individuálně dle rozsahu a náročnosti dotazu
 • osobní konzultace ve věcí daní a účetnictví
 • průběžný daňový dohled dle potřeb klienta – kontrola zpracování účetnictví či daňové evidence v průběhu roku a řešení účetní a daňové problematiky s cílem optimalizovat daňové povinnosti a předcházet chybám
 • zastupování klientů při jednáních se správcem daně

  Ceny některých služeb najdete na webových stránkách www.vasekurzy.cz
  Cena za daňové poradenství písemnou formou je stanovena individuálně s klientem dle složitosti a náročnosti dotazu.

Dle zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky:

Daňovým poradenstvím se rozumí poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Dle § 6 odst. 7 zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky :
Daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobil daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník.

Pojištění odpovědnosti bylo sjednáno prostřednictvím rámcové smlouvy uzavřené mezi pojišťovnou Kooperativa a Komorou daňových poradců ČR a vztahuje se na škodu vzniklou v souvislosti
s výkonem daňového poradenství.