Zveřejnění účetní závěrky

Máte již splněnou povinnost zveřejnění účetní závěrky za rok 2012?
Dotaz:
Založili jsme s.r.o. – pouze 2 společníci, nemáme povinnost auditu. Musíme zveřejňovat účetní závěrku ve sbírce listin? Ukládá nám tuto povinnost nějaký zákon? Jaké sankce nám popřípadě hrozí?

 

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku
Účetní jednotky, které jsou zapsané v obchodním rejstříku mají povinnost zveřejňovat účetní závěrku dle § 21a zákona o účetnictví.
Zveřejněním se rozumí uložení účetní závěrky do sbírky listin obchodního rejstříku.

Kdo je povinně zapsán v obchodním rejstříku
Dle § 34 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku se do obchodního rejstříku povinně zapisují obchodní společnosti.
Povinnost uložení účetní závěrky do sbírky listin mají tedy všechny obchodní společnosti bez ohledu na to, zda podléhají povinnému auditu či nikoliv.
Povinnost zveřejňovat účetní závěrku je všem obchodním společnostem stanovena také v § 40 obchodního zákoníku.

Co vše se zveřejňuje a jakým způsobem
Součástí účetní závěrky jsou výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát a nedílnou součástí je také příloha. Povinně auditované společnosti zasílají ke zveřejnění dále výroční zprávu, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a zprávu auditora.

Podklady, které se zakládají do sbírky listin, se zasílají pouze v elektronické podobě ve formátu pdf na e-mailovou adresu příslušného rejstříkového soudu. Lze zaslat např. prostřednictvím e-podatelny Ministerstva spravedlnosti (v současné době je již pro zasílání podkladů vyžadován elektronický podpis).
Bez elektronického podpisu lze zaslat listiny prostřednictvím datové schránky.
Povinnost zveřejnění je splněna okamžikem předání rejstříkovému soudu.

Lhůta zveřejnění účetní závěrky
Dle § 21a odst. 2 zákona o účetnictví mají povinně auditované společnosti lhůtu ke zveřejnění účetní závěrky do 30 dnů od ověření závěrky auditorem a po jejím schválení nejvyšším orgánem – nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byla účetní závěrka schválena či ověřena (v tomto případě zveřejní i informaci o neschválení účetní závěrky či o neověření).

Tzn. účetní závěrka za rok 2012 se zveřejňuje nejpozději do konce roku 2013

Pro společnosti bez povinného auditu není stanovena konkrétní lhůta pro uložení listin; uplatní se tedy § 38k odst. 1 obchodního zákoníku – tj. uložení listin bez zbytečného odkladu.

Nesplnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky
Nesplněním této povinnosti se účetní jednotka dle § 37a odst. 1 písm. h) zákona o účetnictví dopustí správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do výše 3 % brutto hodnoty aktiv dle § 37a odst. 3 písm. b) zákona o účetnictví.

Share Button
Publikováno 5.8.2013 / Téma: Účetní závěrka / 2 komentářů »

2 thoughts on “Zveřejnění účetní závěrky

 1. Jana

  Dobrý den, prosím o radu,jak často je třeba cokoli zveřejňovat na obchodní rejstřík kromě účetní závěrky. Děkuji,J.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   subjekty zapsané v obchodním rejstříku mají povinnost ukládat do Sbírky listin zákonem stanovené dokumenty. Způsoby zveřejňování upravuje § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
   Povinně ukládané dokumenty do Sbírky listin najdete v §§ 66 – 68 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob; dokumenty, které musí ukládat do Sbírky listin zahraniční osoba jsou popsány v §§ 69 – 72; jazykové verze listin v §§ 73 – 74.
   Hezký den, Königová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *