Daňové poradenství

Nabídka daňového poradenství:

 • zpracování daňových přiznání fyzickým i právnickým osobám ke všem druhům daní včetně odkladu daňového přiznání k dani z příjmů FO či PO

 • zpracování odborných písemných stanovisek k daňové problematice

 • poradenství on-line na základě zaslaných dotazů mailem – cena je stanovena měsíčním paušálem nebo individuálně dle rozsahu a náročnosti dotazu

 • osobní konzultace ve věcí daní a účetnictví

 • jednorázová rychlá či hloubková kontrola Vašeho účetnictví v průběhu roku např. formou kontroly průběžné inventarizace

 • kontrola účetnictví na základě Vámi zpracovaných ročních inventarizací a následná příprava na zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob

 • průběžný daňový dohled dle potřeb klienta – kontrola zpracování účetnictví či daňové evidence v průběhu roku a řešení účetní a daňové problematiky s cílem optimalizovat daňové povinnosti a předcházet chybám

 • komunikace s finančním úřadem a zastupování klientů při jednáních se správcem daněCenová nabídka:

 • online konzultace od 3 000 Kč + 21 % DPH za započatou hodinu

 • odborný písemný posudek od 4 500 Kč + 21 % DPH

 • písemná odpověď do mailu od 1 000 Kč + 21 % DPH za dotaz
  písemně lze odpovídat pouze na dotazy jednoznačné a konkrétní

 • měsíční paušál na daňové poradenství od 3 000 Kč + 21 % DPH

 • kontrola účetnictví, inventarizací a příprava na zpracování daňového přiznání – cena v závislosti na rozsahu a složitosti účetnictví

 • odklady daňových přiznání od 3 500 Kč + 21 % DPH
  + kontrola účetnictví a zpracování daňového přiznání – cena v závislosti na rozsahu a složitosti účetnictví
Dle zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky:
Daňovým poradenstvím se rozumí poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.


Dle § 6 odst. 7 zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky :
Daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobil daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník.


Daňový poradce je ze zákona pojištěn na škody, které případně způsobí svým chybným postupem v oblasti daní.
Účetní takovou pojistku nemá a když vyplní daňové přiznání, což by mimo jiné neměl podle živnostenského zákona dělat, zůstává riziko případného problému na daňovém poplatníkovi.