Kurzy, školení a semináře

Nabídka zájmových kurzů:
– základy účetnictví
– účetnictví pro pokročilé
– daňová evidence
– daně v podnikání
– účetnictví neziskových organizací
Více na www.vasekurzy.cz

Nabídka školení a seminářů na téma:
Daňová evidence – dvoudenní seminář
Daň z přidané hodnoty – jednodenní či dvoudenní seminář
Daň z příjmů FO
Daň z příjmů PO
Dlouhodobý majetek v praxi
Účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku
Přechodné účty aktiv a pasiv
Daňové a nedaňové výdaje v praxi
Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
Účetní uzávěrka a závěrka u podnikatelských subjektů
Účetnictví nestátních neziskových organizací
Účetní uzávěrka a závěrka nestátních neziskových organizací
Více na www.vasekurzy.cz

Zaujalo Vás některé téma?
Kontaktujte mě a připravím pro Vás kurz, školení či seminář online formou, min. počet účastníků:    4 zájemci.
Termín a čas dle dohody.