Rekvalifikační kurz účetnictví

VaseKurzy.cz nabízí večerní a sobotní rekvalifikační kurz účetnictví od 6. 10. do 19. 11. 2016 na Praze 1

výuka vždy ve Čt a v Pá od 16 do 20 hodin a v sobotu od 9 do 14 hodin (popř. od 8 do 13 hodin)
– 14 večerů a 7 sobot
– kromě Čt 27.10. – bude nahrazeno ve středu

Cena: 12 900 Kč
Obsah kurzu, podrobnější informace a přihlášky najdete na www.vasekurzy.cz

Publikováno 30.9.2016 / Téma: Nezařazené / Žádný komentář »

Rekvalifikační kurz účetnictví

VaseKurzy. cz nabízí dopolední rekvalifikační kurz účetnictví od 12. 9. do 13. 10. 2016 na Praze 1

výuka v těchto dnech:
12. 9.- 15. 9., 20. 9.- 23. 9., 26. 9.- 30. 9., 3.10.- 6.10., 11.10.- 13.10. 2016
vždy od 8 do 13 hodin, celkem 20 dní

Cena: 12 900 Kč
Přihlášky na www.vasekurzy.cz

Publikováno 22.8.2016 / Téma: Nezařazené / Žádný komentář »

Zdanění důchodů pracujících důchodců je protiústavní

Ústavní soud ve středu 27. 7. 2016 zrušil § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů, na základě stížnosti 17 senátorů (zrušeno ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů). Tato část zákona byla shledána jako protiústavní, porušující zásadu rovnosti a nediskriminace.
§ 4 odst. 3 ZDP zdaňuje pravidelně vyplácené důchody a penze v případě, že důchodce má kromě důchodu i další příjmy přesahující určitý limit.
Limit je dán částkou 840 000 Kč a je to součet příjmů dle § 6 (příjmy ze zaměstnání) a základů daně z § 7 (příjmy z podnikání) a § 9 (příjmy z pronájmu nemovitého majetku).
Rozhodnutí soudu se použije již za zdaňovací období roku 2016.
Ústavní soud naopak neshledal jako protiústavní § 4 odst. 1 písm. h), dle kterého se zdaní celý důchod, pokud přesáhne 36násobek minimální mzdy.

Publikováno 29.7.2016 / Téma: Daň z příjmů / Žádný komentář »

Rekvalifikační kurz Daňová evidence

VaseKurzy. cz nabízí srpnový odpolední rekvalifikační kurz daňové evidence 
od 2. 8. do 17. 8. 2016, výuka 8 večerů,
Út, St, Čt od 16 do 20 hodin na Praze 1
Cena: 6 900 Kč
Přihlášky na www.vasekurzy.cz

 

Publikováno 12.6.2016 / Téma: Nezařazené / Žádný komentář »

Neúčinnost podání podle ZDPH

S účinností od 1. 5. 2016 došlo k novelizaci § 101a zákona o DPH týkajícího se elektronické formy podání. Nově je zde zakotvena speciální úprava ohledně neúčinnosti podání.

Číst celý příspěvek »

Publikováno 10.6.2016 / Téma: Daň z přidané hodnoty / Žádný komentář »

Rekvalifikační kurz účetnictví

VaseKurzy. cz nabízí prázdninový dopolední rekvalifikační kurz účetnictví od 4. 7. do 29. 7. 2016 na Praze 1
výuka od Po do Pá od 8 do 13 hodin – 20 pracovních dní
Vhodné i pro studenty středních škol k intenzivnímu zopakování učiva nebo jako příprava na opravnou, příp. maturitní zkoušku.
Cena: 12 900 Kč
Přihlášky na www.vasekurzy.cz

Publikováno 2.6.2016 / Téma: Nezařazené / Žádný komentář »

Rekvalifikační kurz Daňová evidence

VaseKurzy. cz nabízí dopolední rekvalifikační kurz daňové evidence ve dnech:
13. 5., 14. 5. a 16. 5. – 20. 5.2016 ,
výuka od 8 do 13 hodin na Praze 1
Cena: 6 900 Kč
Přihlášky na www.vasekurzy.cz

Publikováno 25.4.2016 / Téma: Nezařazené / Žádný komentář »

Příplatek mimo základní kapitál ve společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným může získávat nové peněžní prostředky od svých společníků formou vkladů do základního kapitálu, formou zápůjček od společníků nebo mohou společníci vložit do společnosti tzv. příplatek mimo základní kapitál.
Příplatek mimo základní kapitál je upraven v §§ 162 – 166 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK).
Příplatek může být povinný nebo dobrovolný.

Číst celý příspěvek »

Publikováno 11.4.2016 / Téma: Obchodní korporace, Společnost s ručením omezeným, Účetnictví / Žádný komentář »

Rekvalifikační kurz účetnictví

VaseKurzy. cz nabízí dopolední rekvalifikační kurz účetnictví od 18. 4. 2016 na Praze 1, výuka vždy od Po do Čt od 8 do 13 hodin – 20 pracovních dní
Cena: 12 900 Kč
Přihlášky na www.vasekurzy.cz

Publikováno 22.3.2016 / Téma: Nezařazené / Žádný komentář »

Daň z příjmů fyzických osob

Zdanění příjmů fyzických osob je upraveno zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP).
Následující článek stručně popisuje: kdy se podává daňové přiznání k dani z příjmů FO, kdy se daň platí, komu se daň platí, kdo daň platí, z jakých příjmů se daň platí, kdo má povinnost daňové přiznání podávat, způsob stanovení základu daně a daně a v závěru uvádí kdo má povinnost platit zálohy na daň z příjmů a v jaké výši.

Číst celý příspěvek »

Publikováno 24.2.2016 / Téma: Daň z příjmů fyzických osob / Žádný komentář »