Archiv pro měsíc: Leden 2015

Vybrané daňové změny roku 2015

Tento příspěvek je věnován některým vybraným daňovým změnám platným pro rok 2015.
Změny se týkají daně z příjmů – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z přímů v aktuálním znění (dále jen ZDP), daně z přidané hodnoty – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění (dále jen ZDPH) a daňového řádu – zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v aktuálním znění.

Číst celý příspěvek »

Publikováno 23.1.2015 / Téma: Daň z přidané hodnoty, Daň z příjmů / Žádný komentář »

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Dotace představuje účelově poskytnuté finanční prostředky ze státních či evropských fondů, jejichž použití je vázáno výhradně na účel vymezený podmínkami poskytnutí dotace. Dotace lze členit na:
–  provozní (resp. finanční) dotace – na úhradu provozních (resp. finančních) nákladů
–  investiční dotace – na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku.

Číst celý příspěvek »

Publikováno 21.1.2015 / Téma: Daň z příjmů, Účetnictví / 17 komentářů »