Archiv rubriky: Obchodní korporace

Příplatek mimo základní kapitál ve společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným může získávat nové peněžní prostředky od svých společníků formou vkladů do základního kapitálu, formou zápůjček od společníků nebo mohou společníci vložit do společnosti tzv. příplatek mimo základní kapitál.
Příplatek mimo základní kapitál je upraven v §§ 162 – 166 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK).
Příplatek může být povinný nebo dobrovolný.

Celý příspěvek

Obchodní korporace

tj. obchodní společnosti a družstva  – jsou upraveny zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK).
Společnosti se dělí na:
a) osobní společnosti – veřejná obchodní společnost a komanditní společnost
b) kapitálové společnosti – společnost s ručením omezeným a akciová společnost

Celý příspěvek