Archiv rubriky: Společnost s ručením omezeným

Příplatek mimo základní kapitál ve společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným může získávat nové peněžní prostředky od svých společníků formou vkladů do základního kapitálu, formou zápůjček od společníků nebo mohou společníci vložit do společnosti tzv. příplatek mimo základní kapitál.
Příplatek mimo základní kapitál je upraven v §§ 162 – 166 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK).
Příplatek může být povinný nebo dobrovolný.

Celý příspěvek

Zápůjčka společníka do společnosti s ručením omezeným

Společnost s.r.o. bude založena s minimálním základním kapitálem a potřebuje finanční prostředky na nákup nemovitosti (jednotky). Společník s.r.o. – fyzická osoba, nepodnikatel – půjčí společnosti potřebné peněžní prostředky.
Jaké bude mít výše uvedená transakce dopady do daně z příjmů?

Celý příspěvek

Zápůjčky ve společnosti s ručením omezeným (platné pro rok 2014)

Zápůjčka
– nahrazuje dosavadní pojem půjčka
– je definován v NOZ – § 2390-2394 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

"Přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce".

– při peněžité zápůjčce lze sjednat úroky (z toho vyplývá, že zápůjčka může být i bezúročná)
– u nepeněžité zápůjčky lze ujednat místo úroků plnění přiměřeného většího množství nebo věcí lepší jakosti, ale téhož druhu

Celý příspěvek

Rozdělení zisku, podíly na zisku, zálohy na podíly na zisku společnosti s ručením omezeným

Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným – valnou hromadou.
O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán – jednatel či jednatelé. Je-li rozdělení zisku
a podílů na zisku v rozporu s tímto zákonem, podíly na zisku se nevyplatí. Má se za to, že ti členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením podílu na zisku v rozporu s tímto zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře.

Celý příspěvek