Daňové poradenství

Nabídka daňového poradenství:

  • zpracování daňových přiznání fyzickým i právnickým osobám ke všem druhům daní včetně odkladu daňového přiznání k dani z příjmů FO či PO
  • zpracování odborných písemných stanovisek k daňové problematice
  • poradenství on-line na základě zaslaných dotazů mailem – cena je stanovena měsíčním paušálem nebo individuálně dle rozsahu a náročnosti dotazu
  • osobní konzultace ve věcí daní a účetnictví
  • jednorázová rychlá či hloubková kontrola Vašeho účetnictví
  • průběžný daňový dohled dle potřeb klienta – kontrola zpracování účetnictví či daňové evidence v průběhu roku a řešení účetní a daňové problematiky s cílem optimalizovat daňové povinnosti a předcházet chybám
  • komunikace s finančním úřadem a zastupování klientů při jednáních se správcem daně


Cenová nabídka:
– osobní konzultace 1 500 Kč + 21 % DPH za započatou hodinu
– online konzultace 1 500 Kč + 21 % DPH za započatou hodinu
– odborný písemný posudek od 1 500 Kč + 21 % DPH
– písemná odpověď do mailu od 700 Kč + 21 % DPH za dotaz

– měsíční paušál – daňové poradenství od 2 000 Kč + 21 % DPH

– odklady daňových přiznání 2 000 Kč + 21 % DPH
+ kontrola účetnictví a zpracování daňového přiznání – cena v závislosti na rozsahu a složitosti účetnictví


Dle zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky:
Daňovým poradenstvím se rozumí poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Dle § 6 odst. 7 zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky :
Daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobil daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník.

Daňový poradce je ze zákona pojištěn na škody, které případně způsobí svým chybným postupem v oblasti daní.
Účetní takovou pojistku nemá a když vyplní daňové přiznání, což by mimo jiné neměl podle živnostenského zákona dělat, zůstává riziko případného problému na daňovém poplatníkovi.