Daňové poradenství

Nabídka daňového poradenství:

  • zpracování daňových přiznání fyzickým i právnickým osobám ke všem druhům daní včetně odkladu daňového přiznání k dani z příjmů FO či PO
  • zpracování odborných písemných stanovisek k daňové problematice
  • poradenství on-line na základě zaslaných dotazů mailem – cena je stanovena měsíčním paušálem nebo individuálně dle rozsahu a náročnosti dotazu
  • osobní konzultace ve věcí daní a účetnictví
  • průběžný daňový dohled dle potřeb klienta – kontrola zpracování účetnictví či daňové evidence v průběhu roku a řešení účetní
  • a daňové problematiky s cílem optimalizovat daňové povinnosti a předcházet chybám
  • komunikace s finančním úřadem a zastupování klientů při jednáních se správcem daně

Dle zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky:
Daňovým poradenstvím se rozumí poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Dle § 6 odst. 7 zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky :
Daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobil daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník.

Daňový poradce je ze zákona pojištěn na škody, které případně způsobí svým chybným postupem v oblasti daní.
Účetní takovou pojistku nemá a když vyplní daňové přiznání, což by mimo jiné neměl podle živnostenského zákona dělat, zůstává riziko případného problému na daňovém poplatníkovi.