Archiv pro měsíc: Září 2014

Institut nespolehlivého plátce

V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v § 106a je zaveden od 1. 1. 2013 institut tzv. nespolehlivého plátce.

Číst celý příspěvek »

Publikováno 30.9.2014 / Téma: Daň z přidané hodnoty / Žádný komentář »

Zápůjčky ve společnosti s ručením omezeným (platné pro rok 2014)

Zápůjčka
– nahrazuje dosavadní pojem půjčka
– je definován v NOZ – § 2390-2394 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

"Přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce".

– při peněžité zápůjčce lze sjednat úroky (z toho vyplývá, že zápůjčka může být i bezúročná)
– u nepeněžité zápůjčky lze ujednat místo úroků plnění přiměřeného většího množství nebo věcí lepší jakosti, ale téhož druhu

Číst celý příspěvek »

Publikováno 18.9.2014 / Téma: Společnost s ručením omezeným / Žádný komentář »

DPH – zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop)

Od 1. 1. 2015 se mění pravidlo pro určení místa plnění u poskytování služeb:
– televizního a rozhlasového vysílání
– telekomunikačních služeb
– elektronických služeb

Číst celý příspěvek »

Publikováno 17.9.2014 / Téma: Daň z přidané hodnoty / 6 komentářů »

Bezúplatné příjmy fyzických osob

Bezúplatné příjmy – příjmy získané dědictvím a darováním – jsou od 1. 1. 2014 včleněny do zákona o daních z příjmů. Daň dědická a darovací byla zrušena.

Číst celý příspěvek »

Publikováno 9.9.2014 / Téma: Daň z příjmů fyzických osob / 10 komentářů »