DPH – zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop)

Od 1. 1. 2015 se mění pravidlo pro určení místa plnění u poskytování služeb:
– televizního a rozhlasového vysílání
– telekomunikačních služeb
– elektronických služeb

 


SOUČASNÝ STAV

A. PODNIKATEL z EU – PLÁTCE DPH
1. poskytuje výše uvedené služby osobě povinné dani (podnikateli)
– místo plnění se řídí § 9 odst. 1 ZDPH
– místo plnění je tam, kde má příjemce služby sídlo

Příklad
Společnost se sídlem v ČR poskytuje elektronické služby firmě ze Slovenska (osobě povinné k dani) – místo plnění je na Slovensku – česká firma vystavuje fakturu bez DPH a slovenská firma má povinnost odvést DPH dle slovenských sazeb na Slovensku – tzv. princip reverse charge

Příklad
Společnost z Polska poskytuje výše uvedené služby firmě z ČR – místo plnění je v ČR – polská firma vystavuje fakturu bez DPH a česká firma má povinnost odvést DPH dle českých sazeb v ČR
TENTO PRINCIP ZŮSTAVÁ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE STEJNÝ

 

2. poskytuje výše uvedené služby osobě nepovinné k dani z EU (občanovi)
– místo plnění se řídí § 9 ZDPH odst. 2 ZDPH
– místo plnění je tam, kde má poskytovatel služby sídlo

Příklad
Společnost se sídlem v ČR poskytuje elektronické služby občanům ze Slovenska (osobám nepovinným k dani) – místo plnění je v ČR – vystavuje fakturu s českou DPH a DPH odvádí v ČR
TOTO PRAVIDLO SE OD NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU ZMĚNÍ
 

3. poskytuje výše uvedené služby osobám mimo EU (zahraniční osobě)
– podnikateli – místo plnění je v místě příjemce služby – ve třetí zemi – § 9 odst. 1 ZDPH
– občanovi – místo plnění je v místě příjemce služby – ve třetí zemi – § 10h ZDPH

Příklad
Společnost z ČR poskytuje elektronické služby podnikatelům či občanům z USA, Švýcarska, Austrálie – místo plnění je ve 3. zemi, faktura je vystavena bez DPH
TENTO PRINCIP ZŮSTAVÁ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE STEJNÝ

 


B. PODNIKATEL MIMO EU – ZAHRANIČNÍ OSOBA POVINNÁ K DANI
1. poskytuje výše uvedené služby osobě povinné dani z EU (podnikateli)
– místo plnění je v místě příjemce služby dle základního pravidla – § 9 odst. 1 ZDPH – faktura je bez DPH, podnikatel z EU (plátce i neplátce – neboť neplátce se stává přijetím takové služby identifikovanou osobou) odvede DPH ve státě svého sídla dle platných sazeb 

Příklad
Společnost z ČR nakupuje výše uvedené služby od společnosti z USA – místo plnění je v ČR – z částky faktury odvádí česká firma DPH dle platné sazby v ČR
TENTO PRINCIP ZŮSTAVÁ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE STEJNÝ
 

2. poskytuje výše uvedené služby osobě nepovinné k dani z EU (občanovi)
– místo plnění je v místě příjemce služby – § 10i ZDPH – společnost vystavuje fakturu včetně daně platné v daném členském státě a daň tam také odvede

Příklad
Společnost z USA poskytuje elektronické služby občanovi z ČR – místo plnění je v ČR – společnost vystaví fakturu s českou daní a odvede daň v ČR

TENTO PRINCIP ZŮSTAVÁ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE STEJNÝ

! Zahraniční osoba povinná k dani (ve výše uvedeném příkladě společnost z USA) má již nyní možnost využívat tzv. zvláštní režim při poskytování elektronických služeb občanům z EU dle § 88 ZDPH – režim nazvaný mini-one stop shop je popsán dále níže. Tento zvláštní režim se nyní týká pouze elektronických služeb! Od příštího roku se pro zahraniční osoby povinné k dani rozšíří i na služby televizního a rozhlasového vysílání a služby telekomunikační.

 

Od 1. 1. 2015
MÍSTO PLNĚNÍ BUDE VŽDY V MÍSTĚ PŘÍJEMCE SLUŽBY

Pokud bude poskytovatel těchto služeb (z EU i mimo EU), poskytovat služby občanům z EU (osobám nepovinným k dani), bude mít povinnost odvést DPH vždy! v jednotlivých členských zemích dle zde platných sazeb.
Tento režim – nyní již platný pro zahraniční firmy – se tedy rozšiřuje i na firmy z EU.

Poskytovatel služeb bude mít tedy povinnost registrovat se k DPH v každém jednotlivém členském státě EU, podávat zde daňové přiznání a odvádět DPH.


Pro zjednodušení bude existovat možnost zaregistrovat se do tzv. zvláštního režimu jednoho správního místa (mini-one stop shop)

Poskytovatel služeb se může dobrovolně zaregistrovat pouze v jednom členském státě EU (tzv. členský stát identifikace) prostřednictvím daňového portálu daného členského státu – daňová přiznání a odvod daně pak bude provádět jen z jednoho správního místa, a to ze všech služeb, kterých se tento režim týká.
Poskytovatel služeb podá vždy jen jedno daňové přiznání, platbu provede na speciální účet – přeposlání plateb do příslušných členských států pak zajistí daný členský stát identifikace.
Zdaňovacím obdobím v tomto režimu bude kalendářní čtvrtletí.

Od 1. 10. 2014 bude na daňovém portále Finanční správy ČR zveřejněna přihláška k registraci do tohoto zvláštního režimu pro poskytovatele vybraných služeb, kteří se budou chtít registrovat v ČR.
Účinnost registrace bude od 1. 1. 2015.
 

Registrace do zvláštního režimu jednoho správního místa v ČR:

1. REŽIM EU
Do režimu EU se v ČR může zaregistrovat poskytovatel služeb, který má v ČR sídlo nebo provozovnu, je zde registrován k DPH (plátce DPH či identifikovanám osoba) a není registrován do zvláštního režimu v jiném členském státě.

Příklad na režim EU
Společnost se sídlem v ČR poskytuje elektronické služby občanům z Polska a Německa. Od 1. 1. 2015 fakturuje vždy s platnou sazbou DPH v Polsku a v Německu (dle místa plnění služby). Společnost se musí registrovat, daň přiznat a odvést v Polsku a v Německu.
Nebo má možnost se zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa v ČR, podávat zde přiznání elektronicky a platit zde daň na speciální účet ze služeb, kterých se tento režim týká.
O přeposlání daňového přiznání a daně se již stará Finanční správa ČR.

Jestliže se však poskytovatel vybraných služeb rozhodne používat zvláštní režim, musí tento režim uplatňovat ve všech příslušných členských státech EU!


2. REŽIM MIMO EU
Do režimu mimo EU se v ČR může zaregistrovat poskytovatel služeb, který nemá na území EU sídlo ani provozovnu, nemá povinnost být registrován k DPH v žádném členském státě a není registrován do zvláštního režimu v jiném členském státě.

Příklad na režim mimo EU
Společnost se sídlem v USA poskytuje vybrané služby občanům z EU (Polsko, ČR, Německo…) – v EU nemá žádnou provozovnu. Daň musí společnost přiznávat a odvádět v každém členském státě nebo se může zaregistrovat např. v ČR do zvláštního režimu jednoho správního místa (lze samozřejmě provést registraci i v jiném členském státě).
Tento režim již pro zahraniční osoby povinné k dani existuje v rámci poskytování elektronických služeb občanům (§ 88 ZDPH). Novinka je tedy jen zavedení tohoto režimu pro služby telekomunikační a služby rozhlasového a televizního vysílání.


Příklady elektronicky poskytovaných služeb
Musí se jednat o službu poskytovanou prostřednictvím datové nebo elektronické sítě:
– webové stránky
– stahování aplikací,
– stahování hudby, filmů
– stahování počítačových her
– on-line přístup k počítačovým hrám
– elektronické knížky
– antivirové programy
– on-line aukce

Elektronicky poskytovaná služba není on-line prodej zboží na fyzických nosičích (např. knihy na CD/DVD).
Výklad pojmu: elektronicky poskytnutá služba – nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ve znění nařízení Rady (EU) č. 1042/2013 článek 7.

Share Button
Publikováno 17.9.2014 / Téma: Daň z přidané hodnoty / 6 komentářů »

6 thoughts on “DPH – zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop)

 1. Petr

  Děkuji moc za tento článek, bylo by skvělé ho doplnit o informace, jak je to s neplátcem DPH – identifikovanou osobu. Pokud neplátce DPH – identifikovaná osoba bude vystavovat faktury koncovým zákazníkům v EU, měl by je vystavovat s jejich DPH? Zůstane tedy neplátcem? Pokud by vystavoval faktury s DPH – vlastně by měl povinnost odvádět daň na výstupu, ale neměl by mít možnost inkasovat daň na vstupu?

  Děkuji

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer, děkuji za připomínku. Odpovídám na Vaše dotazy:
   1. Ano (týká se to samozřejmě jen služeb výše uvedených).
   2. Ano, v ČR zůstane neplátcem, pokud se nemusí stát plátcem z jiných zákonných důvodů.
   3. Ano. Daň na výstupu odvádí – avšak v jiné členské zemi nikoliv v ČR, (popř. využije zvláštní režim jednoho inkasního místa a odvádí DPH do jiné členské země prostřednictvím české finanční správy)… tudíž ani nemůže mít nárok na odpočet české DPH! je přece neplátce! Pojem plátce či neplátce se myslí osoba povinná k dani, která má (či nemá) přiděleno české DIČ pro účely DPH.

   V případě dalších dotazů či k podrobnějšímu vyjádření mě kontaktujte na mailu.

   Hezký večer přeji, Königová

 2. Dasa19

  dobré ráno,
  konečně jsem na internetu objevila, co jsem potřebovala vědět, děkuji. Jen mi, prosím, ještě vysvětlete následující. Obdrželi jsme fakturu z Irska za měsíční předplatné elektronického časopisu, na faktuře je tedy vyčíslená DPH 21%. V poznámce je text „můžete být požádáni k uplatnění osvobození od DPH v obráceném sledu v závisosti na místních podmínkách“. Fakturu mám tedy zaúčtovat v plné výši i s DPH bez nároku na odpočet, nebo si můžu normálně nárokovat DPH jako u tuzemských faktur? Nikde totiž není vysvětleno, jak se má chovat firma, která tuto fakturu obdrží.
  Děkuji Fruhaufová

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer,

   pokud potřebujete konkrétní informace k Vašemu podnikání, můžete mě kontaktovat na mailu a domluvit si osobní či písemné konzultace.
   Hezký večer, Königová

 3. Mirek Zvolský

  Dobrý den,
  – jsme plátce DPH
  – prodáváme elektronické služby
  – DPH ve výši sazby příjemce (pokud se nejedná o ověřeného plátce v režimu Reverse Charge) odvádíme přes MOSS v ČR

  Máme na fakturu
  a) tisknout sazbu DPH (např. 19% pro Německo)
  nebo
  b) sazbu neuvádět (když si ji příjemce – neplátce stejně nemůže uplatnit) a případně spíš připsat nějakou poznámku „VAT bylo odvedeno do státu odběratele přes MOSS“

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   plátce je povinen vystavit daňový doklad, pokud uskutečňuje služby pro osobu povinnou k dani (jiného podnikatele), občanovi pouze na vyžádání – avšak daňový doklad musí vždy obsahovat předepsané náležitosti. Vystavování daňových dokladů při poskytnutí služby podléhá pravidlu toho členského státu, kde je místo plnění. Místo plnění je v tomto případě Německo, daňový doklad je nutno vystavit dle pravidel tamního zákona a vyčíslit německou daň. 
   Hezký den, Königová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *