Nabídky a semináře

Nabídka rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT:
– rekvalifikační kurz účetnictví
– rekvalifikační kurz daňová evidence
Více na www.vasekurzy.cz

Nabídka zájmových kurzů:
– základy účetnictví
– účetnictví pro pokročilé
– daňová evidence
– daně
– účetnictví neziskových organizací
Více na www.vasekurzy.cz

Nabídka individuálního školení a seminářů na téma:
Daňová evidence – dvoudenní seminář
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů FO
Daň z příjmů PO
Dlouhodobý majetek v praxi
Přechodné účty aktiv a pasiv
Daňové a nedaňové výdaje v praxi
Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
Účetní uzávěrka a závěrka u podnikatelských subjektů
Účetnictví nestátních neziskových organizací
Účetní uzávěrka a závěrka nestátních neziskových organizací
Více na www.vasekurzy.cz