Elektronicky poskytovaná služba a místo plnění

Jsem neplátce
a poskytuji elektronickou službu mimo tuzemsko, do zemí EU.
Týká se mě DPH?Pojem elektronicky poskytovaná služba upravuje Nařízení  Rady EU č. 282/2011-článek 7, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES.
Elektronicky poskytované služby zahrnují služby, které jsou poskytovány přes Internet nebo elektronickou síť a z jejichž povahy vyplývá, že jejich poskytování je v podstatě automatizované a vyžaduje minimální lidský zásah, a nejsou uskutečnitelné bez informačních technologií.


POSKYTUJI ELEKTRONICKOU SLUŽBU občanům z EU

– místo plnění je místo příjemce služby (místo, kde je občan usazen)
– DPH tedy neřeším v ČR, ale v jiném členském státě
Příklad:
občan ze Slovenska si stáhne mobilní aplikaci – místo plnění je Slovensko, mám povinnost se registrovat na Slovensku a platit slovenskou DPH nebo se lze přihlásit do zvláštního režimu jednoho správního místa (MOSSU) a platit slovenskou DPH prostřednictvím české finanční správy.
V ČR se nestávám plátcem ani identifikovanou osobou.

Změna od 1.1.2019

– možnost registrace v jiném členském státě nebo do Mossu až od limitu 10 000 EUR/kalendářní rok
– do té doby bude plnění předmětem DPH v tuzemsku, bude se načítat u neplátce do obratu.POSKYTUJI ELEKTRONICKOU SLUŽBU podnikatelům z EU
– místo plnění se určí dle sídla odběratele
Příklad:
jako neplátce DPH v ČR poskytuji automatizovanou výuku na dálku podnikateli z EU – stávám se poskytnutím takové služby identifikovanou osobou s povinností registrace jako IO a podávat každý měsíc souhrnné hlášení.


Nevíte si rady s účetnictvím a daněmi?
Je to jednoduché.
Stačí jen napsat či zavolat.


Příklady elektronicky poskytovaných služeb dle Nařízení Rady EU č. 282/2011:
 – poskytování digitalizovaných produktů obecně, včetně programového vybavení a jeho změn nebo aktualizací
– služby poskytování nebo podpory obchodní nebo osobní prezentace na elektronické síti, jako je například internetová stránka
– služby automaticky generované z počítače přes internet nebo elektronickou síť v reakci na zadání konkrétních dat příjemcem
– web-site hosting a web-page hosting
– automatizovaná online dálková údržba programů
– správa vzdálených systémů
– online uchovávání dat, kdy jsou konkrétní data ukládána a vyhledávána elektronicky;
– přístup k programovému vybavení nebo jeho stahování včetně zprostředkovacích/účetních programů a antivirového programového vybavení včetně aktualizací
– přístup k fotografiím nebo obrázkům či spořičům obrazovky a jejich stahování
– digitalizovaný obsah knih a jiných elektronických publikací
– odebírání online novin a časopisů
– online aktuality, dopravní informace a zprávy o počasí
– poskytování prostoru pro reklamu včetně bannerových reklam na internetových stránkách
– přístup k hudbě nebo její stahování do počítačů nebo mobilních telefonů
– přístup ke znělkám, úryvkům, vyzváněcím melodiím a jiným zvukům nebo jejich stahování
– přístup k filmům nebo jejich stahování
– stahování her do počítačů nebo mobilních telefonů
– přístup k automatizovaným online hrám, které jsou závislé na internetu nebo jiných podobných elektronických sítích, kdy jsou hráči od sebe vzdáleni
– automatizovaná výuka na dálku, která je pro svůj provoz závislá na internetu nebo podobné elektronické síti a jejíž poskytování vyžaduje omezený lidský zásah nebo nevyžaduje žádný lidský zásah včetně virtuálních tříd, s výjimkou případů, kdy je internet nebo podobná elektronická síť používána jako nástroj pouze pro komunikaci mezi učitelem a studentem.

Elektronicky poskytovanou službou však například není:
– zboží, je-li objednávka a její zpracování provedeno elektronicky
– disky CD-ROM, diskety a podobné hmotné nosiče
– tiskoviny, jako jsou knihy, informační zpravodaje, noviny nebo časopisy
– CD a audiokazety, videokazety a DVD, hry na discích CD-ROM
– služby odborníků, jako jsou právníci a finanční poradci, kteří radí svým klientům elektronickou poštou
– vzdělávací služby, je-li obsah kurzů dodáván učitelem přes Internet nebo elektronickou síť, tj. přes dálkové spojení
– offline služby spočívající ve fyzické opravě počítačového vybavení
– reklamní služby, zejména v novinách, na plakátech nebo v televizi
– služby telefonní podpory
– vzdělávací služby zahrnující výhradně korespondenční kurzy, jako jsou poštovní kurzy
– telefonní služby s video složkou, rovněž známé jako videofonní služby
– telefonní služby poskytované přes Internet.

Share Button
Publikováno 7.9.2019 / Téma: Daň z přidané hodnoty / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *