Neúčinnost podání podle ZDPH

S účinností od 1. 5. 2016 došlo k novelizaci § 101a zákona o DPH týkajícího se elektronické formy podání. Nově je zde zakotvena speciální úprava ohledně neúčinnosti podání.

 

Datová zpráva, kterou je podání činěno, musí mít odpovídající formát a strukturu. Nemá-li daňové přiznání podávané elektronicky, tj. datovou zprávou, odpovídající formát nebo strukturu zveřejněnou správcem daně, je podání nově od 1. 5. 2016 neúčinné. Na takovou datovou zprávu bude tedy pohlíženo, jako by nebyla vůbec učiněna, a to se všemi právními důsledky z toho plynoucími.

Před účinností této novely bylo chybné podání označeno pouze za vadné a podatel byl vyzván
k odstranění vad. Pokud tyto vady odstranil, hledělo se na podání, jako by bylo učiněno řádně
a včas.

Stejnými pravidly se bude řídit i podání, které bylo učiněno v listinné podobě a mělo být podáno elektronicky. Pokud plátce DPH podal doposud daňové přiznání v listinné podobě a měl tak učinit v elektronické podobě, byla mu vyměřena pokuta 2 000 Kč za nesprávnou formu podání, avšak podání bylo učiněno včas.
Od účinnosti novely bude takové podání neúčinné. Pokud daňový subjekt podá daňové přiznání poté znovu v elektronické podobě, avšak již po termínu podání, půjde již o opožděné daňové přiznání a bude mu vyměřena pokuta již vyšší – za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu.

Nové ustanovení o neúčinnosti podání v případě chybného podání (daňové přiznání, kontrolní hlášení), bude aplikováno u plátců DPH s měsíčním zdaňovacím obdobím prvotně za měsíc květen 2016.
V případě plátců DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím se prvotní posouzení neúčinnosti vztahuje k podání za 2. čtvrtletí roku 2016.

Share Button
Publikováno 10.6.2016 / Téma: Daň z přidané hodnoty / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *