Identifikovaná osoba

Dotaz:

Firma s.r.o. – neplátce DPH, obrat za předchozích 12 kalendářních měsíců nepřekročil 1 000 000 Kč, poskytujeme služby občanům a podnikatelům v tuzemsku a dále služby pouze občanům do EU.
Za jakých podmínek se musíme stát identifikovanou osobou dle zákona o DPH (s odkazem na paragrafy zákona) a jaké jsou naše povinnosti?

 

Osoba povinná k dani (dále OPD) – neplátce DPH se stává identifikovanou osobou za těchto podmínek:
§ 6g ZDPH
Pokud OPD (neplátce) v tuzemsku pořizuje zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně tzn. celková hodnota pořízeného zboží překročí v kalendářním roce částku 326 000 Kč, nebo se jedná o nový dopravní prostředek či zboží podléhající spotřební dani.
Identifikovanou osobou se stáváte ode dne prvního pořízení tohoto zboží.
Tento paragraf se vás netýká.

§ 6h ZDPH
Pokud OPD (neplátce) se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku přijímá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku tj. osoba povinná k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu (popř. má provozovnu, ale tohoto plnění se neúčastní),
toto zdanitelné plnění je ve formě přijetí služby, dodání zboží s instalací a montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi (tj. plyn, elektřina, teplo, chlad).
Identifikovanou osobou se stáváte ode dne přijetí takového plnění.
Tento paragraf se vás netýká.

§ 6i ZDPH
Pokud OPD (neplátce) se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku poskytuje službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.
Tento paragraf by se vás mohl týkat – poskytujete službu do EU.
§ 9 odst. 1 – zde se mluví o poskytnutí služby osobě povinné k dani – tedy tento paragraf by se použil, pokud byste poskytovali službu osobám povinným k dani – potom by místo plnění bylo v jiném členském státě a stali byste se identifikovanou osobou.
Identifikovanou osobou se stáváte ode dne poskytnutí takové služby.
Dle vašeho dotazu však poskytujete službu do EU pouze občanům – jedná se o § 9 odst. 2 – při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání – místo plnění je tedy v tuzemsku a tudíž se vás § 6i opět netýká.

Shrnutí – za výchozích podmínek, která jsou vymezena v zadání, nemáte povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba.

Pokud byste začali do EU poskytovat služby i osobám povinným k dani – místo plnění by bylo dle
§ 9 odst. 1 místo, kde má tato osoba sídlo – místo plnění by tedy bylo v EU a vy byste splnili podmínky dle § 6i pro povinnou registraci identifikované osoby.
Identifikovaná osoba je dle § 97 ZDPH povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.
Identifikovaná osoba odvádí z uskutečněných plnění, definovaných výše, DPH, avšak nemá nárok na odpočet daně na vstupu.
Identifikovaná osoba je ve vztahu k tuzemským plněním neplátce – v rámci tuzemských plnění byste tedy vystavovali faktury bez DPH.

Share Button
Publikováno 23.10.2013 / Téma: Daň z přidané hodnoty / 127 komentářů »

127 thoughts on “Identifikovaná osoba

 1. Zuzana Slánská

  S tou identifikovanou osobou je to docela zamotané. Já jsem téměř 5 let byla plátcem DPH, protože poskytuji službu do EU – plátcům i neplátcům DPH.
  V září jsem se ale stala identifikovanou osobou a není mi jasné, zda mám neplátcům DPH (firmám i soukromým osobám) v EU fakturovat DPH (a odvádět v ČR). Jako plátce DPH jsem podávala čtvrtletní přiznání k DPH a souhrnné hlášení. Jak se toto mění poté, co jsem se stala identifikovanou osobou?

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,

   nemám přesné informace, proto se pokusím Vám odpovědět na základě výše uvedených informací – pro podrobné vyjádření mě můžete kontaktovat na mail.
   Od 1. 1. 2013 byl zaveden do zákona DPH nový pojem – identifikovaná osoba. Identifikovanou osobou se stane podnikatel – dosavadní neplátce – dle § 6g – § 6i ZDPH (zákon o dani z přidané hodnoty). Vás se zřejmě týká § 6i ZDPH – poskytujete služby podnikatelům se sídlem v EU, kde dochází k přenosu daňové povinnosti na odběratele dle § 9 odst. 1 ZDPH.
   Do konce roku 2012 kdo poskytoval tyto služby, měl povinnost se stát plátcem DPH – i bez ohledu na výši obratu (pokud obrat za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 1 mil. Kč má podnikatel povinnost se zaregistrovat jako plátce). Od 1. 1. 2013 mohli dosavadní plátci DPH vzniklí z tohoto titulu zažádat o zrušení plátcovství a zaregistrovat se pouze jako identifikovaná osoba (samozřejmě pouze za předpokladu, že neměli povinnost být plátci z jiných titulů!). To mělo proběhnout do 31. 3. 2013, proto jste se stala od dubna identifikovanou osobou, jak píšete – muselo jít tedy o rok 2013.
   Od té doby pokud nadále poskytujete služby podnikatelům do EU, u nichž dochází k přenosu daňové povinnosti na odběratele – DPH platí odběratel v EU – pouze vykazujete tato plnění v daňovém přiznání (DPH z těchto plnění neodvádíte – odvádí je podnikatel z EU) a podáváte souhrnné hlášení dle § 102 ZDPH. Identifikovaná osoba však má povinnost podávat daňové přiznání pouze v obdobích, ve kterých jí vznikla daňová povinnost – pokud tedy Vaše daňová povinnost je nula – daňové přiznání nemáte povinnost podat – podáváte jen souhrnné hlášení. Souhrnné hlášení se podává měsíčně. U ostatních plnění, která uvádíte – poskytování služeb soukromým osobám do EU, popř. u tuzemských plnění vystupujete jako neplátce – DPH neodvádíte avšak ani nemáte nárok na odpočet DPH.

    

   Hezký den přeji, Königová
    

   1. Adriana

    dobrý den,
    opravdu by mě zajímalo, jaká je skutečnost,jeden dotaz, x poradců a každý má jinou verzi:) Vy píšete, činí-li roční obrat nad 1 milion, dotyčný musí platit DPH, přestože poskytuje služby do zahraničí, reskeptive plnění není v tuzemsku, jiný poradce tvrdí toto: Mimochodem pokud nemáte žádná jiná uskutečněná plnění než služby s místem plnění v EU nebo třetí zemi, tak se plátcem DPH nestáváte. Do obratu 1 mil. Kč se počítají pouze uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku – viz § 4a Zákona o DPH. Naopak vy píšete, že identifikovaná osoba nemusí podávat přiznání k DPH, všichni ostatní mi tvrdili, že ano.. na FU samozřejmě nevědí nic 🙂

    1. Lenka Königová Autor příspěvku

     Dobrý den,
     děkuji za komentář.
     K obratu: ano, obrat je upraven v § 4a ZDPH a do obratu se započítávají plnění pouze s místem plnění v tuzemsku (nejsem si vědoma, že bych někdy tvrdila něco jiného), avšak nejsou to jen plnění zdanitelná, jsou to i plnění osvobozená od DPH s nárokem na odpočet a některá plnění osvobozená bez nároku na odpočet.
     K identifikované osobě: identifikovaná osoba nemusí podávat daňové přiznání k DPH, pokud nemá povinnost přiznat daň. Pokud samozřejmě má povinnost přiznat daň, daňové přiznání je povinna v daném zdaňovacím období vždy podat.
     Odpovědi je nutno vždy chápat v součinnosti s dotazem a konkrétním zadáním – kdo poskytuje plnění, komu poskytuje plnění, jaký druh plnění to je, kde je místo plnění a v neposlední řadě také kdy byl dotaz zodpovězen a jakého zdaňovacího období se to týká – a závěry nelze zevšeobecňovat jako odpověď platnou za všech podmínek. 
     Hezký den přeji, Königová

     1. Adriana

      Děkuji za odpověd, bylo by možné využít Vašich placených služeb ?Měla bych jeden dotaz z této oblasti, jaká by byla cca cena ? děkuji

     2. Lenka Königová Autor příspěvku

      Dobrý večer,
      mohu nabídnout osobní konzultace na Praze 1, cena za započatou hodinu jednorázové konzultace: 1 500 Kč
      popř. písemné konzultace – cena se odvíjí od složitostii a náročnosti dotazu a dle toho, zda požadujete odpověď pouze mailem (min. cena 500 Kč za dotaz) nebo formou písemného odborného posudku s razítkem a podpisem.
      Hezký večer přeji, Königová

 2. Martin Janota

  Dobrý den, chtel bych se zeptat jestli jako zivnostnik (provozuji eshop)-neplatce dph, ktery ma reklamu na FB a google ma povinnost se registrovat jako identifikovana osoba?
  Dekuji za odpoved!

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer,

   ano, dnem přijetí této služby jste se stal identifikovanou osobou. Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.
   Hezký večer, Königová

 3. Petr K

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat jak to je s daňovým přiznáním když jsem se v roce 2014 stal identifikovanou osobou. Každý měsíc jsem posílal na FÚ sourhné hlášení (pouze tehdy když mě vznikla tato povinnost-vystavil jsem fakturu do EU)

  Můj dotaz teď směřuje k daňovému přiznání. Jsem neplátce DPH, ktrerý uplatňuje paušal 60 %.
  Musím v daňovém přiznání vyplňovat přilohu čislo 3 (výpočet daňě z příjmu ze zdrojů v zahraničí) a tyto přijmy ještě danit ?

  Nebo mám postupovat standartně tzn. veškeré přijmy sečíst, uplatnit paušál a přílohu č. 3 vůbec nevyplňovat.

  Děkuji.

  Petr K.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,

   pokud jste daňový rezident ČR, zdaňujete v ČR příjmy plynoucí z tuzemska i příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Přílohu č. 3 vyplňujete pouze tehdy, máte-li příjmy ze zdrojů v zahraničí a uplatňujete-li metodu zápočtu pro vyloučení dvojího zdanění těchto příjmů. Máte-li pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR – přílohu č. 3 nevyplňujete.
   Hezký den přeji, Königová 

 4. Marcela L.

  Vážená paní Königová, prosila bych o odpověď na následující dotazy. Podnikám jako fyzická osoba a nejsem plátcem DPH, výdaje uplatňuji paušálem 60%. V dubnu nastupuji do důchodu, který mi nepokryje ani min. životní náklady a uvažuji, že využiji služeb zprostředkovatelského obchodu se sídlem v USA k prodeji mých výrobků. Za zalistování výrobků si tento obchod účtuje určitou částku, a pak ještě v případě prodeje procentuální částku z ceny prodaného díla. Prodej samotného výrobku se realizuje mezi prodávajícím a kupcem. Snad jsem pochopila správně, že přijetím jejich služeb se v okamžiku zaplacení za ně stávám identifikovanou osobou, což musím nahlásit FÚ do 15 dnů. Není mi jasné, jak je to s hlášením a platbou DPH?

  Děkuji velice za odpověď, Marcela L.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer, protože neznám podrobnosti Vašeho smluvního ujednání se zprostředkovatelskou firmou z USA, odpovím jen obecně: pokud jako osoba povinná k dani (neplátce DPH) přijmete zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, která spočívá v poskytnutí služby, stáváte se identifikovanou osobou ode dne přijetí služby. Do 15 dnů jste povinna podat přihlášku k registraci DPH jako identifikovaná osoba a do 25. dne následujícícho měsíce po přijetí služby podáváte daňové přiznání, kde vyčíslíte DPH a daň ve stejné lhůtě zaplatíte.
   Hezký večer přeji, Königová

 5. Petr K

  Dobrý den,

  měl bych dotaz na indentifikovanou osobu. (nejsem plátcem DPH, ale stal jsem se identifikovanou osobou)
  Po dobu 4 měsíců jsem fakturoval firmě se sídlem v Německu, a každý měsíc jsem podával na FÚ sourhnné hlášení. Šlo o malé částky do 10tis. Kč každý měsíc.

  Dnes mi volali z FÚ, že bych měl dodat ještě daňová přiznání k DPH z těchto faktur, a že mám už 4 měsíce zpoždění. 🙁

  Chvíli jsem s paní z FÚ diskutoval po telefonu a dohodli jsme se, že si ještě zavoláme, že si ještě musí ověřit nějaké informace.

  Chtěl jsem se zeptat jak to tedy je ? Podávám souhrnné hlášení a ještě k tomu mám podávat měsíční daňové přiznání k DPH (vždy když jsem fakturoval do EU) ?

  Zatím jsem žil v představě, že musím podávat pouze souhrné hlášení a DPH za mě platí odběratel v EU.

  vycházel jsem z tohodle článku:
  http://www.jakpodnikat.cz/identifikovana-osoba-k-dph.php
  kde je napsáno:
  Pokud jsme poskytli pouze službu do EU (například umístili reklamu Google AdSense na svůj web), podáme zase měsíční souhrnné hlášení pro EU. V tomto případě nemusíme podávat přiznání k DPH, neboť nám nevznikla daňová povinnost.

  Děkuji,

  Petr K.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   § 101 odst. 5 ZDPH v aktuálním znění roku 2014 říká: identifikovaná osoba je povinna do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém jí vznikla povinnost přiznat daň, podat daňové přiznání. Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
   § 101 odst. 5 ZDPH v aktuálním znění roku 2015 říká: nevznikla-li identifikované osobě ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň, nesděluje tuto skutečnost správci daně.
   Pokud tedy identifikovaná osoba pouze poskytuje služby do EU a dle § 9 odst. 1 ZDPH má povinnost přiznat daň příjemce služby (firma z Německa) – nevzniká identifikované osobě povinnost přiznat daň, tudíž nemá povinnost podávat za toto období daňové přiznání, podává jen měsíčně souhrnné hlášení. 
   Je pravda, že někteří správci daně vyžadují i podávání daňových přiznání – v tomto případě by se vykazovalo plnění za poskytnuté služby do EU v ř. 21. Ale je to jen přiznání plnění, nejedná se o přiznání daně – a zákon mluví o přiznání daně! I v pokynech pro vyplnění daňového přiznání k DPH najdete k ř. 21 tento text: pokud jde o identifikovanou osobu, které nevznikne dle § 101 odst. 5 povinnost podat přiznání, má přesto povinnost podat souhrnné hlášení.
   Takže je jen na Vás – jestli půjdete do sporu se správcem daně, anebo prostě budete jen spolupracovat 😉

   Hezký den přeji, Königová

   1. Petr K

    Děkuji za rychlou a správnou odpověď. Po delší odmlce jsem dostal z FÚ toto vyrozumění, že byla chyba na jejich straně. Zde je odpověď co mi přišla.
    ————–
    reaguji na Váš e-mail ,shrnuji :
    jako identifikovaná osoba daňové přiznání k DPH podávat nemusíte.
    Pokud Vám nevznikla povinnost přiznat daň nemusíte tuto skutečnost sdělovat správci daně. § 101 zákona o DPH.

    Protože mám podobný případ ,kdy daňový subjekt podává daňová přiznání pouze s vyplněným ř. č. 21, tak jak je zmíněno i ve Vaší odpovědi od daňového poradce , a v počítačovém programu se nabídlo upozornění na to, že Vy jako daňový subjekt podáváte pouze souhrnná hlášení , a nepodal jste daňová přiznání k DPH – reagovala jsem takto.

    Omlouvám se a děkuji za přínosné odpovědi .
    Přeji hezký den
    ————-

    Ještě jednou Vám děkuji paní Königová.

 6. Jiřina

  Dobrý den paní Königová,

  prosím o radu, můj syn od června 2014 fakturuje za služby (programování) jedné anglické firmě, která není plátcem DPH. Měl se i přesto zaregistrovat jako identifikovaná osoba a výše uvedená anglická firma by se tudíž měla stát plátcem DPH? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Jiřina.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer, ano, Váš syn se měl registrovat jako identifikovaná osoba do 15 dnů ode dne poskytnutí služby, pokud je místo plnění stanoveno dle § 9 odst. 1 v jiném členském státě. Zda se anglická firma, která doposud není registrovaná k dani, stane plátcem DPH  – to bychom museli jít na tamní zákon, ale předpokládám, že se stane z tohoto titulu také identifikovanou osobou. Hezký večer přeji, Königová

   1. Jiřina

    Dobrý den paní Königová,

    děkuji za rychlou odpověď, ještě prosím o jednu radu – a to vše platí i v případě pokud je daná anglická firma nevýdělečná?
    Díky Jiřina.

 7. Jarka J.

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat,zda má manžel povinnost registrovat se jako IO,když podniká jako OSVČ neplátce DPH,ale jede pracovat do Německa (stavební práce) přes slovenskou firmu.Faktury bude vystavovat na slovenskou firmu.V případě,že ano,co uvést na fakturu (revers nebo nejsem plátce DPH nebo nic ohledně DPH)? Tyto příjmy bude danit v ČR (pokud je rezident)?
  Děkuji moc.
  S pozdravem
  J.J.

 8. Jakub M.

  Dobrý den,
  Jsem OSVČ a poskytuji službu (tvorba internetových stránek) slovenské firmě, kteří jsou plátci DPH. Je mi jasné že se budu muset registrovat jako Identifikovaná osoba, chtěl bych se tedy zeptat, jestli fakturu posílám bez DPH a DPH platí příjemce služby nebo s DPH a DPH pak platím přímo já. A ještě bych se chtěl zeptat, která všechny hlášení k DPH bych musel podávat.

  Děkuji za odpověď.
  Jakub M.

 9. Simona

  Dobrý den, paní Konigová,
  dotaz tady už jednou zazněl, jsem OSVČ neplátce DPH, doma vyrábím rukodělné věci, které začínám prodávát prostřednictvím amerického serveru Etsy.com, jednotlivé objednávky probíhají vždy mezi mnou a další fyzickou osobou např. z USA, Velké Británie atd. Firma Etsy (nemá provozovnu v ČR), která provozuje tento server mi 1x měsíčně vystaví fakturu za nalistování nových položek do eshopu a dále také provizi za prodej přes jejich stránky (např. třeba 25 dolarů). Jak jsem z výše uvedených diskuzí pochopila musím se stát Identifikovanou osobou, podávat měsíční souhrnné hlášení a co ještě prosím dalšího je třeba podávat a jaká výše se potom z vyfakturované částky od Etsy (např. z těch 25 dolarů) odvádí? Moc děkuji za odpověď. Simona

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer,

   k podrobnějšímu vyjádření týkajícího se Vašeho podnikání mě kontaktujte prosím na mailu.
   Hezký večer přeji, Königová

 10. Vaclav

  Dobry den,
  Jsem OSVC registrovany jako identifikovana osoba, jelikoz poskytuji sluzby do jinych zemi EU. Zaroven poskytuji sluzby s mistem pleni v CR. Potud je mi vse jasne. Nicmene pristim mesicem pravdepodobne prekrocim obratem 1mil. za predchazejicich 12 mesicu a mel bych se stat klasickym platcem DPH. Moje otazka zni, zapocitava se obrat za sluzby poskytnute do EU do obratu rozhodneho pro registraci k DPH? Dekuji

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,

   dle § 4a zákona o dani z přidané hodnoty se do obratu započítává jen plnění s místem plnění v tuzemsku. Pokud tedy poskytujete služby, u nichž je místo plnění mimo tuzemsko – tyto částky se do celkového obratu pro povinnou registraci k DPH započítávat nebudou.
   Hezký den přeji, Königová

 11. Michal Černohorský

  Dobrý den,

  jsem OSVČ a vytvářím software a poskytuju konzultace firmě v EU (která je povinna k dani). Z pročtení zákona a informací na webu mi z toho vyplývá, že bych se měl stát osobou identifikovanou a to dnem vytvoření první faktury takové služby.

  Šel jsem proto podat příslušnou registraci s první fakturou na finanční úřad, kde mi ale bylo řečeno, že pro tento účel být identifikovaná osoba nemusím. Bylo mi to sděleno jak na vyměřovacím oddělení, tak u vedoucí registrací.

  Jsem tedy přinejmenším zmaten. Co si o tom myslíte vy?

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,

   zmatena jsem také, a co si myslím Vám raději psát nebudu. Pokud to je opravdu tak jak píšete – jste podnikatel, neplátce DPH, poskytujete službu s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 ZDPH a tato služba není v tomto členském státě od daně osvobozena – dle § 6i ZDPH se stáváte ode dne poskytnutí takové služby identifikovanou osobou. Do 15 dnů od poskytnutí služby jste povinen podat přihlášku k registraci jako identifikovaná osoba (podejte ji elektronicky). Poté podávejte vždy do 25. dne následujícího měsíce souhrnné hlášení – opět elektronicky; přiznání k DPH z tohoto titulu podávat nemusíte. Přihlášku podejte bez ohledu na to, co Vám bylo řečeno – neboť existuje nová pokuta dle § 247 daňového řádu – pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, kam spadá i nesplnění registrační povinnosti.
   Hezký den přeji, Königová

   1. Michal Černohorský

    Tak už se to vysvětlilo. Je to jak zákon říká a jak vy píšete. Musím se zaregistrovat dle § 6i ZDPH. Úřednice na ÚP se mi omluvila, nepřečetla si zákon do konce. Každopádně děkuji za vaši rychlou reakci.

 12. Milan

  Dobrý den.
  Ještě k tomuto tématu: Pokud to správně chápu, tak při poskytování služeb pouze do států mimo EU se hlásit jako identifikovaná osoba nemusím? Uvažuji o zřízení ŽL na vedlejší činnost (k zaměstnání) – chtěl bych spolupracovat se zahraničními firmami zprostředkujícími překládání jazyků a to možná s firmami jak v EU, tak mimo (práci bych dělal z domu). Na povinnost hlásit se jako identifikovaná osoba jsem náhodou přišel při vyhledávání informací, a tak by mě zajímalo, jestli se s poskytováním služeb do ciziny nepojí také nějaká další povinnost, o které nyní nevím. Máte prosím představu, jak časově náročné je vyplňování souhrnného hlášení? Uvažuji o této činnosti jako o přivýdělku v řádu max. několika tisíc měsíčně a pokud bych strávil 40 hodin za měsíc prací a 20 hodin papírováním, tak by to asi nemělo cenu zkoušet. Děkuji za případnou odpověď.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,

   pokud budete poskytovat službu osobám registrovaným dani, kde dle § 9 ZDPH je přenesená daňová povinnost na odběratele, stáváte se identifikovanou osobou dnem poskytnutí takové služby. Poté měsíčně vyplňujete souhrnné hlášení, daňové přiznání z tohoto titulu nepodáváte. Vyplňování souhrnného hlášení není časově náročné. K podrobnějšímu vyjádření mě můžete kontaktovat na mailu.
   Hezký den, Königová

 13. Pavel

  Dobrý den,

  rád bych se zeptal, zda-li se do limitu 1mil. Kč pro povinnou registraci k DPH započítávají i vyplácené podíly z s.r.o a dohody o provedení práce, když jsem primárně OSVČ. Nebo zda-li se jedná pouze o vyfakturované částky.

  děkuji

 14. Petra

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala na postup při fakturaci dodaných služeb souvisejících s nemovitostí v zahraničí. Jsem OSVČ neplátce DPH, fakturovat budu českému plátci DPH za služby související s nemovitostí na Slovensku. Místo plnění se řídí podle místa nemovitosti, tedy v zahraničí. Pochopila jsem správně, že se tedy musím stát Identifikovanou osobou? Na fakturu bych tedy měla uvést “Daň odvede zákazník”. Není mi ale jasné, kdo odvede DPH na Slovensku, když fakturuji české PO? Musí se můj odběratel registrovat na Slovensku jako plátce slovenské DPH?
  Děkuji mnohokrát za případnou odpověď.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,

   jde o poskytnutí služby s místem plnění na Slovensku a toto plnění není předmětem české daně. Identifikovanou osobou se v tomto případě nestáváte. Bude se zde aplikovat slovenská daň a vystavovat faktura podle pravidel slovenského zákona o DPH. Kdo bude povinen se na Slovensku registrovat k DPH, kdo bude povinen tuto daň přiznat a zaplatit, zda to budete Vy nebo Váš odběratel, se bude řídit slovenským zákonem o DPH. Obraťte se tedy na slovenského správce daně. Hezký den přeji, Königová

 15. Martin

  Dobrý večer,
  1) Jako OSVČ (vedlejší činnost), neplátce DPH, uplatňující náklady paušálem budu fakturovat servisní práce v nemovitosti na Slovensku. Odběratel je sdružení vlastníků bytových jednotek. Je nutné se stát IO?

  2) V případě, že IO se budu muset stát, podávám souhrnné hlášení pouze za měsíc, kdy jsem fakturoval do EU, nebo za každý měsíc od doby, kdy jsem se stal IO?

  3) Předpokládám, že i v případě IO bych nepodával přiznání k DPH.

  4) Jaké náležitosti uvádět na FA? Stačí jako v ČR, tedy nacionále, registraci a informaci, že nejsem plátce DPH?

  Děkuji moc za odpověď

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   tato transakce není předmětem české daně. Místo plnění je na Slovensku, daň je nutno zaplatit na Slovensku. V tomto případě se řídíte slovenským zákonem o DPH, který Vám dá odpověď na otázku, kdo tuto daň zaplatí. Vystavování daňových dokladů podléhá pravidlům členského státu, ve kterém je místo plnění. Identifikovanou osobou se v tomto případě nestáváte. Identifikovanou osobou byste se stal pouze v případě, že byste poskytl službu dle § 9 odst. 1 ZDPH, Vy však poskytujete službu dle § 10 ZDPH.
   Hezký den mějte, Königová

 16. Vladěna Dolejší

  Dobrý den,

  tuzemský eshop má reklamu na facebooku a google, přijímá tedy službu mimo EU. Na finančním úřadě mi řekli, že se musím registrovat podle příslušného paragrafu. O jaký paragraf v tomto případě jde?

  Děkuji
  S pozdravem
  Vladěna Dolejší

 17. Erika Sýkorová

  Dobrý den
  Chci založit firmu, Budu kupovat stroj a následně surovinu pro výrobu zmrzliny v EU. Není mi vůbec jasné jak je to prakticky s identifikovanou osobou. Zákon udává, že nakoupím-li za kalendářní rok pod 320 000 Kč nemusím být nic ale po překročení limitu se musím stát I. osobou a platit u zahraničních nákupů DPH. První faktura bude pod limit, Tzn. Dodavatel mi fakturuje v rámci vývozu bez jejich DPH a já tady nemusím odvést DPH? Druhá faktura třeba limit překročí, znamená to, že z celé faktury která překročí limit musím odvést jako i.osoba DPH (a z každé další) nebo jen z částek které limit překročili, nebo ze všech zahraničních nákupů? (včetně té 1. faktury která byla pod limitem)
  Na FU byli z mých dotazů vedle jak ta jedle.
  Děkuji za ujasnění
  E.S.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer, mohu Vám pomoci ujasnit Váš problém prostřednictvím osobní konzultace.
   V případě Vašeho zájmu mě kontaktujte na mailu či telefonu.
   Hezký večer přeji, Königová

 18. Zdeněk Veselý

  Dobrý den,

  jsem OSVČ, neplátce DPH. Školím v oblasti gastro. Školil jsem ale na Slovensku pro slovenskou společnost, která je plátcem. Předpokládám správně, že se musím zaregistrovat jako identifikovaná osoba a podat měsíční souhrnné hlášení?

  Děkuji mockrát za informaci a přeji hezký den,

  Veselý

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,

   k posouzení Vaší situace bych potřebovala podrobnější informace. Mohu Vám nabídnout osobní konzultace.
   Hezký den přeji, Königová

 19. P. Novotný

  Dobrý den, jsem registrovanou identifikovanou osobou, poskytl jsem několikrát službu do země EU v roce 2015 na fakturu v nižší hodnotě. Bohužel jsem zapomněl podat souhrnná hlášení (nebyla v r. 2015 podána vůbec). Jak mám nyní před uzavřením daňové evidence pro rok 2015 postupovat a jaké mne případně čekají sankce? Děkuji.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,

   souhrnná hlášení za rok 2015 podejte zpětně. S uzavřením daňové evidence to nemá nic společného – uzavřením daňové evidence zjistíte daň z příjmů, souhrnné hlášení se týká daně z přidané hodnoty.
   Hezký den, Königová

 20. P. Novotný

  Oceňuji rychlou odpověď a omlouvám se za popletení pojmů.

  Mám ještě jeden dotaz. Pokud je mnou jakožto identifikovanou osobou přeprodáno zboží původem z EU do třetí země MIMO EU, je pak nutné, jakožto identifikovaná osoba, vytvářet stejné souhrnné hlášení popř. jiný report na FÚ? Vývoz zboží proběhl v pořádku (vč. clení). Předem díky za Váš profesionální názor a radu.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer,
   vývoz do souhrnného hlášení nepatří. Pro podrobnější informace si můžete dohodnout osobní konzultace.
   Hezký večer, Königová

 21. Milan Kalina

  Dobrý den,
  1. Pro svoje podnikání potřebuji nakupovat pro komerční účely fotografie a grafiku z fotobank se sídlem většinou v USA a Kanadě. Musím se i tak registrovat jako identifikovatelná osoba, když je sídlo mimo Evropskou unii a podávat pravidelně přiznání a souhrnná hlášení k DPH?
  2. Budu pravidelně měsíčně platit grafický program firmě se sídlem v Irsku. Musím se registrovat jako identifikvatelná osoba?
  Předem děkuji za odpověď.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   k Vašemu podnikání mohu nabídnout osobní konzultace. V případě zájmu mě prosím kontaktujte na mailu.
   Hezký den, Königová

 22. Petr B

  Dobrý den, prosím o radu.
  Nejsem plátce DPH, provozuji eshop v ČR. Rád bych jej ale rozšířil i na Slovensko, prodával bych výhradně koncovým zákazníkům, musím se stát IO?

  Přeji pěkný den.
  PB

 23. Dusan K

  Dobrý deň,

  mám trochu problém s pochopením 15 dennej lehoty pre registráciu ako identifikovaná osoba. V zákone sa píše, že lehota je odo dňa poskytnutia služby. Napríklad deň, keď na svoje webové stránky umiestnite reklamu adWords od Googlu (poskytnutie služby googlu), nie deň, keď sa za to vystavuje faktúra.

  Podal som registráciu podľa § 6i ako identifikovaná osoba.
  Práve mi volali z finančného úradu a chceli po mne priložiť faktúru k registrácii ako identifikovaná osoba. Túto faktúru ale nemám, bude vystavená až ďalší mesiac. Služby ale podľa zmluvy poskutyjem už od 1.3.2016, takže registrovať sa musím do 15.3.2016.

  Má finančný úrad právo požadovať faktúru k tejto registrácii? Nestačí zmluva o poskytnutí služieb medzi mnou a spoločnosťou zo zahraničia?

  Dakujem veľmi pekne za ujasnenie.

  Prajem pekný deň,

  DK

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,

   dle Vašeho zadání mi není jasné, jestli poskytujete nebo přijímáte službu.
   Pokud poskytujete službu do jiného členského státu EU s místem plnění v tomto jiném členském státě dle § 9 odst. 1, stáváte se identifikovanou osobou ode dne poskytnutí takové služby dle § 6i ZDPH. To, že jste sepsal smlouvu ještě neznamená, že jste službu skutečně poskytl. Do 15 dnů ode dne, kdy jste se stal identifikovanou osobou máte povinnost podat přihlášku k registraci jako identifikovaná osoba dle § 97 ZDPH. Poskytnutí služby je tedy v případě využití služby Google AdSense – umístění reklamy na Vaše webové stránky. Fakturu vystavuje poskytovatel služby a tato faktura slouží jako důkazní prostředek, že jste tuto službu skutečně poskytl a správce daně Vás zaregistruje jako identifikovanou osobu. 
   Pokud přijímáte službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (např. inzerce v systému Google AdWords), stáváte se identifikovanou osobou ode dne přijetí takové služby dle § 6h ZDPH a podáváte přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, kdy jste se stal identifikovanou osobou dle § 97 ZDPH. Nevím, jak je v tomto případě nastavena smlouva – pokud je nastavena na měsíční zdanitelné plnění – služba daného měsíce je ukončena posledním dnem měsíce (nemám relevantní informace, jen se domnívám) a faktura je vystavena až začátkem příštího měsíce – přihlášku k registrace podejte do 15 dnů po skončení měsíce a předložte správci daně danou fakturu. Především nezapomeňte do 25 dnů po skončení měsíce, kdy jste přijal takovou službu, podat daňové přiznání a přiznat a zaplatit daň.
   Hezký den přeji, Königová

 24. Lesniaková Marcela

  Dobrý den,
  je následující postup správný? OSVČ, neplátce DPH, využívá k prodeji svého zboží server ebay.com. Dle § 6h ZDPH se stal identifikovanou osobou a z toho plyne:
  1) podat přihlášku k registraci
  2) poplatky za využívání ebay přepočítat kurzem ČNB na Kč
  3) podat daňové přiznání, kde se uvede poplatek x 21% DPH a zaplatí se vypočtená DPH na účet FÚ
  4) na zboží, které prodává do EU nepodnikatelům-konečný zákazník je bez DPH
  Do kterého řádku správně uvést poplatky za ebay a uvádí se prodej zboží bez DPH do daňového přiznání? IO bude podávat pouze daňové přiznání k DPH? Moc děkuji za odpověď.

 25. Patrik R.

  Dobrý den, prosím Vás o odpověď. Pracuji jako OSVČ jako neplátce DPH. Mám založenou živnost na restaurátorské práce. Dostal jsem nabídku práce i na Slovensku. Pracuji na demontovatelných památkách, čili hlavně na kostelních oltářích, sochách apod., které se mohou převést ke mně do dílny, na Slovensku budu proto trávit velice málo času. Provozovnu nemám. Nabídka, kterou jsem dostal, by byla pro farnost, která je neplátcem DPH. Můj roční příjem zvysoka nedosahuje částek, abych se stal plátcem DPH. Měl bych být identifikovanou osobou nebo plátcem DPH na Slovensku? Pokud budu identifikovanou osobou na finančním úřadě, bude nutné, aby farnost, pro kterou budu práci vykonávat, musela být také registrována na finančním úřadě? Jak často bych musel podávat souhrnné kontrolní hlášení (pokud vystavím fakturu na Slovensko nebo i pro ČR) a musela by i ona farnost kvůli jedné faktuře podávat souhrnné hlášení? Děkuji za odpověď.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den, mohu Vám nabídnout osobní či písemné konzultace. V případě Vašeho zájmu mě kontaktujte na mailu.
   Hezký den, Königová

 26. Martin Rybar

  Dobrý den paní Ing.Königová,
  jsem měsíčním plátcem DPH. Primárně nakupuji v rámci ČR.Chci nárazově nakupovat v rámci EU od plátců DPH. Nepředpokládám však, že by mé nákupy v kalendářním roce přesáhly částku 326.000,-.Jak by to bylo u mě s Identifikovanou Osobou?
  Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

  Rybar

 27. Jakub Třeba

  Dobrý den. Jsem OSVČ neplátce daně a idetifikovaná osoba od 5/2015. Každý měsíc podávám daňové přiznání a souhrnné hlášení. Až do teď kdy mi volali z Fů že za měsíc 5.,6.,7.,8.2015 musím odvézt DPH, protože osoba (Německá firma) nebyla v těchto měsících přihlášena jako plátce DPH. Já jsem samozřejmě ve fakturách DPH neúčtoval.Děkuji za odpověď

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer,
   nevím na co se ptáte – nebyl vyřčen žádný dotaz. Pokud na to, jestli máte odvést DPH za měsíce 05-08/2015 – nemám k odpovědi všechny relevantní informace, tudíž nemohu usuzovat. Jestli to je tak, jak říká správce daně – podejte dodatečná daňová přiznání za jednotlivé měsíce a daň odveďte.
   Mohu Vám nabídnout osobní či písemné konzultace, které si samozřejmě zpoplatňuji. V případě Vašeho zájmu mě kontaktujte na mailu.
   Hezký večer, Königová

 28. Ema

  Dobrý den,
  tuzemský neplátce DPH bude poskytovat službu /tlumočení/ zahr. plátci tady v ČR. Stane se pak osobou identif. k DPH? Faktura bude na částku cca 3000,-.
  A pokud by tlumočil zahraničnímu neplátci v ČR, pak by za službu fakturoval jako jakémukoli čs. občanovi, tzn. bez DPH a bez registrace?
  Děkuji.

 29. ondrej

  Dobry den,
  jsem OSVC neplátce dph a dodávám služby montážni práce Slovenské firmě plátce dph musím se registrovat jako IO.
  Děkuji a přeji pěkný den

 30. Věra Kroužecká

  Vážená paní inženýrko,
  několik let jsem byla plátcem DPH, ačkoliv jsem zdaleka nedosahovala obratu 1 mil.ani pořízení zboží v zahraničí ve výši 326 tis.V červenci jsem požádala o zrušení registrace k DPH a FÚ mi bylo vyhověno.V poslední větě Rozhodnutí je uvedeno, že se stávám IO dnem násled. po dni, kdy jsem přestala být plátcem, pokud nesplňuji podmínky pro zrušení registrace IO. Můžete mi prosím sdělit, o jaké podmínky se jedná a zda je nutné, event. žádat o zrušení registrace IO?
  Předem srdečně děkuji. Věra

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   mohu Vám nabídnout osobní či písemné konzultace. V případě Vašeho zájmu mě kontaktujte prosím na mailu.
   Hezký den, Königová

 31. Zuzana

  Dobry den,

  Rada bych se zeptala jak je to v pripade, kdy ceska firma-neplatce dph, identifikovana osoba prijme sluzbu od osoby povinne k dani neplatce dph z Velke Britanie?Musi vyplnit priznani k dph a odvest dan? Dekuji

 32. Milena Jedličková

  Dobrý den,
  tuzemský neplátce DPH poskytuje služby- překlady textů v tuzemsku, nyní tyto překlady bude poskytovat i pro odběratele z Norska-plátce DPH , což je 3.země.Můžete mně prosím sdělit, jak je to v tomto případě s identifikovanou osobou? Bude se muset registrovat? Děkuji za odpověď.Milena

 33. Štěpán Erben

  Dobrý den, ocitl jsem se v podivné situaci. Odvedl jsem službu do EU (Polsko) soukromé osobě, s níž jsem službu sjednal osobně při setkání v Praze – týkalo se dodávky textů/ analýz/ rešerší. Fakturoval jsem této soukromé osobě, ale platba přišla na můj účet ze zahraničí od firmy povinné k dani. Nejsem plátce DPH v ČR, ani jsem se dosud nemusel hlásit jako identifikovaná osoba. Co s tím z hlediska FÚ? Mám se teď hlásit jako identifikovaná osoba nebo ne? (Nutno též dodat, že to řeším se zhruba měsíčním zpožděním – pokud bych se teď musel hlásit jako identifikovaná osoba, hrozí mi nějaké sankce?) Děkuji velmi. Štěpán E.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   nevím jaké jste měl přesné smluvní ujednání s odběratelem – pokud jste službu poskytoval a fakturoval soukromé osobě do EU – identifikovanou osobou se nestáváte – místo plnění je v ČR. Pokud jste službu poskytoval a fakturoval osobě povinné k dani do EU – stáváte se dnem poskytnutí služby identifikovanou osobou s nutností registrace a podání souhrnného hlášení.
   Hezký den přeji, Königová

   1. Štěpán Erben

    Děkuji. Jen v obecné rovině – stejně příliš nerozumím tomu, k čemu je vlastně nutné hlásit se jako identifikovaná osoba, když někdo poskytne službu, když – pokud to chápou dobře – v takovém případě DPH odvádí odběratel (když jde o firmu).

    1. Lenka Königová Autor příspěvku

     V případě, že poskytnete službu dle § 9 odst. 1 – osobě povinné k dani do EU – je aplikován režim přenesení daňové povinnosti na odběratele – to znamená, že v takovém případě službu nezdaní podle obecně platných pravidel poskytovatel služby (dodavatel), ale že daň z této služby přizná příjemce služby (odběratel) a dodavatel tak není povinen se ve státě zdanění služby zaregistrovat pro účely DPH. V souhrnném hlášení (kde uvádíte DIČ odběratele a hodnotu plnění) pak informujete správce daně o těchto plnění, které jste poskytl podnikatelům do EU a slouží to k následné kontrole, zda odběratel přiznal a odvedl daň ve svém státě. 
     Königová

 34. tomasnovak

  Dobrý den,

  poskytuji IT služby pro firmu v ČR, přes prostředníka – firmu z Kanady. Za poskytnuté služby fakturuji prostředníkovi tzn. na faktuře je jako odběratel uvedena ona kanadská firma. Fakturu však neproplácí prostředník, ale ona firma z ČR. Jsem identifikovanou osobou? Děkuji.

 35. tom

  Dobrý den,

  mám webovou stránku a uvažuji o tzv.affiliate marketingu.
  To znamená že bych skrz svoje stránky propagoval zboží např z amazonu.com atd.. Zakzaník by tak přes moje stránky po kliknutí na zboží/odkaz přešel na stránky prodejce. Když chce zákazník koupit produkt, je přesměrován na platební stránku a kde vyplní údaje a zaplatí za zboží.

  Předpokládám, že produkty budou kupovat hlavně lidé z USA, ale je možné že je koupí i někdo z Evropy – to už ale já asi nezjistím. Já pak dostanu pouze ty provize z prodeje.

  Prosím mohla bys jste mi poradit:

  1.Stále řeším, jestli se jedná z moji strany o poskytnutí nebo přijetí služby??

  2.Pokud všechny internetové obchody, jejichž zboží/odkazy budu propagovat na svých stránkách mají sídlo mimo EU, budu muset být potom identifikovanou osobou??

  3.Pokud zboží opravdu koupí někdo z EU znamená to něco pro mě nějakou povinnost? Nejsem totiž prodejce, zákazník se pouze k prodeji dostal skrz mé stránky.

  Děkuji předem za odpověď

   1. tom

    A mohla by jste mi prosím, tady alespoň poradit jestli bych se díky takové činnosti kterou jsem popsal musel stát identifikovanou osobou nebo ne?

    Děkuji

 36. Margarita

  Dobrý den, provozuji eshop jako s.r.o. a nakupuji zboží ze států EU, dále platím za reklamu Gogglu a Facebooku. Zboží prodávám koncovým zákazníkům v ČR. Stala jsem se IO. DPH z přijatých zahraničních faktur jak za zboží a služby si musím sama dopočítat a fyzicky odvést? Moc děkuji za odpověď

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   ano, pokud Vám vznikla daňová povinnost, DPH si sama musíte dopočítat, podat daňové přiznání a odvést daň místně příslušnému správci daně.
   Königová

 37. JaroslavBřezina

  Dobrý den, jsem zaregistrovaný jako identifikovaná odoba 23.12.16. 27.12.jsem z´EU koupil přístroj, fakturu mi vystavila firma bez jejich DPH. Musím já zaplatit DPH? a když tak z jaké částky, jestli s té fakturované dodavatelem,nebo z fakturované částky vystavené mnou, i když DPH na faktuře jsem neuváděl. Děkuji.

 38. Antonín Mareček

  Dobrý den, jsem osobou identifikovanou k dani, jelikož jako vedlejší činnost na ŽL poskytuji analytické služy do Polska. Chtěl bych ale poskytovat služby i v tuzemsku. Z důvodu konkurenceschopnisti se chci stát dobrovolným plátcem DPH. Můžu na FÚ očekávat nějaké komplikace s registrací?
  Děkuji

 39. Košárková

  Dobrý den, jsem OSVČ -neplátce DPH se sídlem v ČR, Dle smlouvy s odběratelem /Nizozemí/ budu poskytovat služby jako konzultant v oboru kožedělném s tím, že budu poskytovat konzultace i v jiných státech/svět/.
  Fakturovat budu dohodnutou částku s tím, že bude bez VAT. Firma je nadnárodní společnost.
  Mám povinnost se přihlásit jako osoba identifikována,i když je jasné ,že budu podávat hlášení nulové? Děkuji.

 40. Eva

  Dobrý den, jsem OSVČ neplátce a prodávám zboží v ČR koupené v EU. Můj dotaz je ohledně limitu pro identifikovatelnou osobu. Pokud letos prekrocim limit, budu odvádět DPH nad tento limit. A další rok se opět počítá limit nebo už je DPH z každého nákupu? Díky za odpověď

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer,
   pokud se stanete identifikovanou osobou (IO) z důvodu překročení limitu při pořízení zboží z EU, odvádíte DPH již z každého pořízení zboží, dokud se jako IO neodhlásíte.
   Hezký večer, Königová

 41. Vladimir Seman

  Dobry den , prave jsem zacal podnikat jako OSVC neplatce a dodavam sluzbu jako konsultant pro Slovensku firmu . Chtel bych vas pozadat o pomoc pri overeni nasledovnych informaci . Z me pozice kde dodavam sluzbu do SR dedukuji ze bych mel byt “Identifikovanou Osobou” . Chtel bych se zeptat do kdy se musim registrovat jako IO v pripade ze sluzbu dodavam od 1.3.2017 a prvni fakturu budu vystavovat 1.4.2017 ? Je potrebne kazdy mesic podavat dokumenty “Přiznání k dani z přidané hodnoty” a “Souhrnné hlášení” ? Je jeste neco co bych mel jako IO delat ? Za odpoved vopred dekuji . Preji hezky den .

 42. Eva Jakubovová

  Dobrý den,
  syn je identifikovanou osobou, více méně dobrovolně zaregistrovanou. Doposud pořizoval zboží z EU (krmný hmyz), kde ale nedosahoval limitu potřebného k zaregistrování. Jak je to ale s prodejem zboží (terarijní zvířata) firmě- plátci do země EU, které tam sám přepraví? A poskytne službu s instalací terárií pro tato zvířata?
  Děkuji moc za odpověď.
  Eva

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   pokud řešíte identifikovanou osobu při prodeji zboží s instalací do EU – už jí jste, tedy není co řešit.
   Pokud řešíte něco jiného, mohu nabídnout konzultace k Vašemu podnikání.
   V případě Vašeho zájmu mě kontaktujte na mailu.
   Hezký den, Königová

 43. David K.

  Dobrý den,

  tento dotaz tu možná už zazněl, ale chtěl bych se zeptat ohledně daňového přiznání. Jsem daňový rezident ČR, v roce 2016 jsem se stal identifikovanou osobu a několikrát jsem fakturoval do EU (poskytnutí služby), službu jsem vykonával v ČR. Jde v tomto případě o příjmy ze zdrojů v zahraničí a musí se tedy vyplňovat příloha č.3 nebo ne?

  Předem děkuji za odpověď.

  Hezký den,
  DK

 44. Petr H.

  Dobrý den,

  nejsem si jist, zda můj dotaz již někdo vznesl. Za případný opakovaný dotaz se předem omlouvám.

  Plánuji start podnikání a počítám s využitím služeb AdWords a reklamy na Facebooku. Tudíž budu IO. Mimo jiné chci dovážet zboží z jiných států EU. Když nákupní cena zboží ještě nedosáhne 326 000 Kč/rok, ale již budu IO kvůli AdWords a FB, bude mi vznikat daňová povinnost za zmíněné zboží?

  Ještě mám druhý dotaz. Je možné jako neplátce DPH dovážet zboží z Asie a prodávat v ČR, když budu uznávat výdaje paušálem 60%? Platí pro zboží dovezené ze zemí mimo EU stejná pravidla ohledně IO nebo je to složitější?

  Předem moc děkuji za odpovědi.
  S pozdravem,
  PH

 45. Novák

  Dobrý den,
  můžete nám poradit. Jsme neplátci DPH a prodáváme na Slovensko cca za měsíc zboží přes internet v hodnotě 20Euro. Vzniká nám povinnost k registraci identifikované osoby?

  Děkuji
  Novák

 46. Pavel

  Dobrý den,
  prosím o radu v následující situaci: Pokud bych prováděl činnost na území ČR (jako OZ), ale pro zahraniční firmu se sídlem v EU stávám se osobou identifikovanou, to je mi jasné. Jak je to však v případě, že ona firma se sídlem v EU fakturu proplatí z jejího českého účtu? Stále se musím hlásit jako osoba identifikovaná, nebo je to zde jinak jelikož platba nepřišla ze zahraničního účtu? Možná se jedná o blbý dotaz, ale bohužel o osobě identifikované jsou všude rozdílné informace. Mnohokrát děkuji. Pavel

   1. Pavel

    Já by jsem byl neplátce daně a pracoval bych na území ČR, firma má sídlo na Slovensku a je plátcem daně. Fakturoval bych tedy firmě se sídlem na SK a na SK DIČ, přičemž firma disponuje i českým bankovním účtem z kterého by proplácela faktury. Děkuji. Pavel

 47. Novák

  Dobrý den,

  Prosím o následující radu. Jsem OSVČ, neplátce DPH. Od začátku roku poskytuji služby do země EU. Měl bych tedy být tzv. “Identifikovaná osoba”. Bohužel jsem se to dozvěděl až nyní. Proto jsem se chtěl zeptat, zda je možné se registrovat zpětně a jaké jsou za to případné sankce?

  Dále pak, jestli tomu dobře rozumím, místem plnění by měla být země, kam službu poskytuji. Tudíž se toto nezapočítává do limitu 1 mil kč, kdy je povinná registrace k DPH? DPH by měl odvést příjemce služby (tzv. Reverse Charge)?

  Mnohokrát děkuji.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý večer,
   mohu Vám nabídnout písemné či osobní konzultace k Vašemu podnikání.
   V případě Vašeho zájmu mě kontaktujte na e-mailu.
   Hezký večer přeji, Königová

 48. Jan

  Dobrý den, je prosím možné, aby firma třetí země (mimo EU) provozující eshop, uskladnila zboží u české firmy v ČR a která by za ní vybavovala a odesílala objednávky českým zákazníkům?
  Děkuji, Jiří

 49. Gábina Novaková

  Dobrý den.
  Tuzemská firma provozuje cestovní kancelář a nakupuje služby v EU a v ČR ( ubytování, průvodce, dopravu v EU) a
  prodává tyto služby firmám do třetí země..
  Je Identifikovaná osoba.
  Mám dotaz .
  1. vystavené faktury budou bez DPH a do přiznaní k DPH nezahrnuji, je to tak?
  2. Za Nakoupené služby v EU musí odvádět daň v tuzemsku (ř.05,06,)? A přijaty faktury z EU musí byt vystaveny bez DPH? A jak s fakturami za ubytovaní z EU ? Ty jsou vždy vystavuje se z DPH, s toho bych taky měla přiznat daň taky ? Ale v tom případě by to DPH platila 2x ?
  Zatím nikdo na tyto otázky nedal mně žádnou odpověď .
  Děkuji moc za pomoc.
  Gábina

 50. Markéta O.

  Dobrý den,

  možná tady podobný dotaz už zazněl, ale ráda bych si ověřila drobnou informaci.

  Začala jsem podnikat jako OSVČ, neplátce DPH – jedná se převážně o kreslení ilustrací a tvorbu grafiky na zakázku.

  Zákazníky mám ale převážně ze zahraničí (ať už z EU či z USA) a jedná se o jednotlivé soukromé osoby – povinnost registrace jako identifikovaná osoba se mne tedy netýká?

  Mnohokrát děkuji za odpověď a přeji krásný den.
  Markéta

 51. Jana

  Dobrý večer,
  potřebovala bych poradit. Manžel je elektrikář a pracuje jako OSVČ v zemích EU. Faktury posíláme na firmu ,která má sídlo v ČR a má české DIČ. Hrozí,že překročí limit 1 mil. Bude se muset přihlásit jako plátce DPH v česku?Jiné faktury nevystavuje, jenom za práce v zemích EU.

 52. Vítek

  Jsem OSVČ(neplátce DPH)poskytuji služby slovenské OSVČ (neplátce dph) ta pro mě zajištuje zakázky od anglické firmy (plátce DPH).Musím se hlásit jako IO?Jaké další povinnosti mám?Předem děkuji za odpovědˇa moc prosím o radu jak v dané situaci postupovat a jaké povinnosti musím splnit.

 53. Jana J.

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, pokud jsem jako identifikovaná osoba fakturující služby do zahraničí nyní překročila za 12 měsíců milion na obratu, v tuzemsku nic nefakturuji, pouze do zahraničí, jsem povinna se registrovat k DPH? Budu mít právo si na vstupu odečíst DPH?
  Děkuji.

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   pokud poskytujete do zahraničí či zemí EU služby s místem plnění mimo ČR, plátcem DPH se nestáváte.
   Pro případ podrobnější analýzy si lze sjednat osobní konzultace.
   Hezký den, Königová

 54. Maria

  Dobry den,

  rada bych se zeptala, pokud jsem jako identifikovana osoba fakturovala spolecnosti – platci DPH, sidlici v jine zemi EU, provizi za zprostredkovani pronajmu nemovitosti, ktera se nachazi v CR,jsem povinna zaplatit DPH dle mista plneni v tuzemsku dle § 10ZDP anebo na identifikovane osoby se to nevztahuje?

 55. Monika

  Dobrý den,

  pokud jsem OSVČ, neplátce DPH, výdaje paušálem a pořídím si k podnikání nějaký software (grafický program, online program na střih videí apod. – dělám marketing) od zahraničních společností (sídlo může být EU i mimo EU), musím se také stávat identifikovanou osobou? Nebo tím, že eviduji výdaje paušálem to nemusím řešit? Moc děkuji

Napsat komentář: Jana Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *