Prodej elektronických knih ve vztahu k dani z přidané hodnoty

Dotaz:

Firma s.r.o. – plátce DPH – chceme prodávat elektronické knihy do Ruska a Polska. Jedná se o zboží či poskytnutí služby? Prodávat budeme pouze občanům – jak to bude s odvodem DPH?
Na jaké řádky daňového přiznání by se tento prodej uvedl?

 

Prodej elektronických knih
S ohledem na to, že tato forma knih není distribuována na žádném nosiči, nehledí na ni celní sazebník jako na zboží. V důsledku provázanosti celního sazebníku a zákona o DPH není tudíž možno ani pro účely DPH toto posuzovat jako zboží. Vzhledem k tomu, že podle § 14 zákona o dani
z přidané hodnoty jsou všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti, poskytnutím služby, je proto nutno z uvedeného vycházet.

Předmět Vaší činnosti
– poskytování služeb do zahraničí (Rusko) a do jiného členského státu (Polsko).


Prodej elektronických knih občanům do Polska
Pokud byste poskytovali službu do Polska – řídili byste se § 9 odst. 2 – poskytnutí služby občanům – místo plnění je tam, kde má poskytovatel služby sídlo podnikání – místo plnění je tedy v tuzemsku.
Fakturu byste vystavovali včetně české DPH a odváděli DPH v tuzemsku.
U elektronických knih se uplatňuje základní sazba DPH – nyní 21%.
Na daňovém přiznání by se uvedlo toto plnění na ř. 1 – zdanitelné plnění v tuzemsku.


Prodej elektronických knih občanům do Ruska
§ 10h – Místo plnění při poskytnutí služby zahraniční osobě nepovinné k dani
Místo plnění při poskytnutí služby zahraniční osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo nebo místo pobytu, pokud jde o:
k) elektronicky poskytovanou službu.
V případě poskytnutí elektronické služby do Ruska občanům byste tedy vystavovali fakturu bez DPH.
Na daňovém přiznání by se uvedlo toto plnění na ř. 26 – místo plnění je mimo tuzemsko.


Pokud byste tyto služby poskytovali podnikatelům – osobám povinným k dani (z jiného členského státu i ze zahraničí), uplatnilo by se základní pravidlo dle § 9 odst. 1 – místo plnění se stanoví podle příjemce služby (místo plnění by bylo mimo tuzemsko).
Prodej do Polska osobě povinné k dani – ř. 21 daňového přiznání + podání souhrnného hlášení,
prodej do Ruska osobě povinné k dani – ř. 26 daňového přiznání.

 

Share Button
Publikováno 30.10.2013 / Téma: Daň z přidané hodnoty / 2 komentáře

2 komentáře u „Prodej elektronických knih ve vztahu k dani z přidané hodnoty

  1. Jana

    Dobry den,
    provozujeme nakladatelstvi e-knih a prodej v e-shopu. Radi bychom vydavali v zahranici nase knihy a naopak knihy ze zahranici vydavali u nas v originale. Je k tomu nutne byt platce DPH?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *