Kryptoměny

Kryptoměna je digitální platidlo, druh virtuální měny.
Široké veřejnosti je nejvíce známa asi první kryptoměna, která se objevila v roce 2009 – Bitcoin, mezi další kryptoměny řadíme například Litecoin, Etherum, Dash, Zcash, Quark, Monero a jiné.
Vzhledem k nárůstu kryptoměn ve společnosti a jejich vzrůstající oblibě potřebujeme vědět, jak tyto digitální měny evidovat, účtovat a zdaňovat.


Dle vyjádření České národní banky nejsou kryptoměny oficiální měnou, nejsou tedy bezhotovostním peněžním prostředkem a nelze je tudíž jako peněžní prostředek evidovat.
Jak tedy takovou měnu evidovat u podnikatelských subjektů, které ji nakoupí, obchodují s ní,
platí s ní?
A jak postupovat v případě, že obchodujete s kryptoměnou jako fyzická osoba nepodnikatel?

Dne 15. 5. 2018 zveřejnilo ministerstvo financí na svých webových stránkách Sdělení k účtování a vykazování digitálních měn a zařadilo kryptoměnu jako nehmotnou movitou věc s tím, že se k ní má přistupovat jako k zásobě – co se týká nákupu, ocenění, vyskladnění.


FYZICKÁ OSOBA
Těžba kryptoměny:
je činnost dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP) – příjmy ze samostatné činnosti.
Na tuto činnost je třeba mít živnostenské oprávnění, a to konkrétně volnou živnost: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portál.
Příjem však nenastává při těžbě kryptoměny, ale až při jejím prodeji – při směně za jinou kryptoměnu nebo běžnou měnu (tzv. fiat měnu).
„Směna“ je tedy vlastně prodej zásoby.

Nákup a prodej kryptoměny:
může být realizován v rámci § 7 ZDP jako příjmy ze samostatné činnosti (činnost je provozována v rámci podnikatelské činnosti)
nebo
jako správa vlastního majetku dle § 10/1/b bod 3 ZDP – ostatní příjmy (činnost je provozována občanem nikoliv podnikatelem).

PRÁVNICKÁ OSOBA
těžba, nákup i prodej kryptoměny je vždy součástí jejího podnikání.


Kryptoměna a daň z přidané hodnoty:
Těžba kryptoměny není předmětem DPH, tudíž při nákupu zařízení na těžbu měny nemáte nárok na odpočet DPH.
Směna kryptoměny je dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dle jen ZDPH) finanční službou, to znamená plněním osvobozeným bez nároku na odpočet DPH a pokud bude podnikatel poskytovat pouze tuto činnost, nikdy se plátcem DPH z tohoto titulu nestane.
Pokud již plátcem DPH je a poskytuje i jiné zdanitelné činnosti dle zákona o DPH, dostává se tím do tzv. krátícího koeficientu dle § 76 ZDPH (musí krátit koeficientem DPH u nakoupených plnění, která jsou společná pro firmu jako celek).
Pokud podnikatel ještě není plátcem DPH, musí si hlídat pro případné plátcovství limit obratu (1 mil. Kč za posledních 12 kalendářních měsíců) a tržba z prodeje kryptoměny do tohoto limitu obratu také spadá (pokud se nejedná o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně).

Share Button
Publikováno 30.12.2018 / Téma: Daň z přidané hodnoty, Daň z příjmů, Daň z příjmů fyzických osob, Účetnictví / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *