Vybrané změny v oblasti daně z příjmů 2017/2018

Článek obsahuje přehled a stručný popis vybraných změn v oblasti daně z příjmů, které se uplatní již za zdaňovací období 2017 i změny, které lze uplatnit až s účinností od 1.1.2018.

 

Penzijní a životní pojištění
§ 15 odst. 5 – od základu daně lze odečíst příspěvek na penzijní pojištění v max. částce 24 000 Kč (dříve 12 000 Kč)
§ 15 odst. 6 – max. částka příspěvku na životní pojištění, kterou lze odečíst od základu daně je ve výši 24 000 Kč (dříve 12 000 Kč)
§ 6 odst. 9 písm. p) – zvýšení limitu pro osvobození příspěvku zaměstnance od zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění na 50 000 Kč v součtu (dříve 30 000 Kč)
účinnost od 1.1.2017

Srážková daň
§ 6 odst. 4
– nově se bude uplatňovat srážková daň, pokud poplatník nepodepsal Prohlášení k dani, i u příjmů v § 6 (příjmy ze závislé činnosti) nepřesahující u téhož plátce 2 500 Kč hrubého za měsíc  (např. svědečné, odměna za výkon funkce, DPČ, zaměstnání malého rozsahu)
– platí nadále postup dle § 36/7 – dle něhož lze započíst srážkovou daň na celoroční daň v daňovém přiznání
– účinnost od 1.1.2018

Nové osvobozené nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnanci
§ 6 odst. 9 písm. d) 
– osvobozené nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnanci nebo rodinnému příslušníkovi:
bod 1: pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis
(úhrada rehabilitace, nákup léků, vitamínů, nákup dioptrických brýlí, zdravotní obuvi – pořízení na lékařský předpis i mimo zdravotnická zařízení)
bod 4: příspěvky na tištěné knihy vč. obrázkových knih pro děti, mimo knih, kde reklama přesahuje 50 % plochy
– účinnost od 1.1.2018

Majetkový prospěch z bezúročných zápůjček u zaměstnanců
§ 6 odst. 9 písm. v)
– majetkový prospěch z bezúročných zápůjček u zaměstnanců, přesahujících výši jistiny 300 000 Kč, vypočtený za jednotlivé kalendářní měsíce se oceňuje a zahrnuje do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, nejpozději při zúčtování mzdy za prosinec
– účinnost od 1.1.2018

Paušální výdaje
§ 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 ZDP  –
od roku 2018 budou platit nižší výdajové paušály, ale s možností uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku
(max. 800 000, 600 000, 400 000, 300 000 Kč)
za rok 2017 – přechodné období – poplatník si může vybrat režim po staru nebo po novu

Daň stanovená paušální částkou
§ 7a
– již za rok 2017 může uplatnit fyzická osoba, která má kromě příjmů z § 7 (příjmy z podnikání) i příjmy z § 6 (příjmy ze závislé činnosti) a může mít i zaměstnance

Exekuční náklady
do konce roku 2017:
– hrazené věřitelem – daňový náklad – § 24/2/zs,
– hrazené dlužníkem – nedaňový náklad – § 25/1/y)
od 1.1.2018 se tato ustanovení ruší – exekuční náklady jsou dle § 24/1/p) obecně daňovým nákladem jako povinný výdaj

Sdílená ekonomika – Uber, Airbnb, Zonky
– příjmy z těchto činností jsou příjmy dle § 7 odst. 1 písm. c), lze uplatnit 40 % paušál v případě, že poplatník nevlastní na tuto činnost živnostenské oprávnění, v případě, že vlastní živnostenské oprávnění, jsou to příjmy dle § 7 odst. 1 písm. b), kde se uplatní 60% paušál
– z příjmů se odvádí sociální a zdravotní pojištění
– Uber – daň z příjmů, silniční daň, platba DPH
– Airbnb – ubytování (není to pronájem) – EET, daň z příjmů, platba DPH
– Zonky – příjmy dle § 10 – ostatní příjmy – není to § 8 (kapitálové příjmy) – poskytovatelem úvěru je firma Zonky

Bitcoiny
virtuální měna není dle ČNB bezhotovostní peněžní prostředek,
je to nehmotná movitá věc – příjem dle § 7 nebo § 10/1/b bod 3 – příjem nastává při prodeji bitcoinu nebo při směně za jinou měnu (ne při těžbě – získání bitcoinu)

Technické zhodnocení
§ 28 odst. 7
– technické zhodnocení může odepisovat dle smluvního ujednání i podnájemce
– vztahuje se až na nové technické zhodnocení, dokončené a uvedené do užívání po účinnosti novely
– účinnost od 1.1.2018

Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku
§ 32a odst. 4
– doba odepisování u nehmotného majetku je již minimální
– použití pouze na majetek, u kterého je odepisování zahájeno po účinnosti novely
– účinnost od 1.1.2018

Daňové zvýhodnění na dítě
§ 35c odst. 1
– zvýšení daňového zvýhodnění na 2. a 3. dítě (19 404 Kč a 24 204 Kč)
– použití za celý rok 2017, poprvé od 07/2017
zvýšení daňového zvýhodnění na 1. dítě z 13 404 Kč na 15 204 Kč
– účinnost od 1.1.2018
Max.výše daňového bonusu zůstává nezměněna

Nárok na daňový bonus
§ 35c odst. 4
– podmínka 6násobku min. mzdy pro získání nároku na daňový bonus nemá zahrnovat příjmy dle § 8 (příjmy z kapitálového majetku)  a § 9 (příjmy z pronájmu)
– účinnost od 1.1.2018

Bezúplatný odběr krve a kostní dřeně
§ 15 odst. 1 – již pro rok 2017 se zvyšuje hodnota bezúplatného odběru krve odečítaného od základu daně z 2 000 Kč na 3 000 Kč
+ nová odečitatelná položka – 20 000 Kč za bezúplatný odběr krvetvorných buněk (odběr kostní dřeně)

Společenství vlastníků jednotek
§ 18 odst. 2 písm. f) – pojistné plnění z pojistných smluv v případě škody na společné části domu 
– toto pojistné již nebude předmětem daně SVJ, bude příjmem každého vlastníka bytu
– účinnost od 1.1.2018

Veřejně prospěšní poplatníci
§ 20 odst. 7
– daňová úspora veřejně prospěšných poplatníků
prostředky získané daňovou úsporou musí být profinancovány nově:
– nejpozději následující zdaňovací období (dříve ve 3 následujících letech) – u o.p.s, ústav, VVŠ bylo již takto dříve
– ke krytí nákladů z nepodnikatelské činnosti
(už není řečeno, že to musí být ztrátová hlavní činnost)
účinnost od 1.1.2018

Prohlášení k dani
§ 38k odst. 4, 5 a 7

– lze učinit i elektronicky
– musí být prokazatelné, že byl tento projev učiněn daným zaměstnancem
– nutno podepsat elektronickým podpisem nebo prohlášením prostřednictvím internetového informačního systému zaměstnavatele bez nutnosti podpisu zaměstnance

Nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – vzor 26 tiskopisu MFin 25 5457 pro zdaňovací období 2018
Změny:
– součástí tiskopisu již není žádost o provedení ročního zúčtování daně
– tiskopis je použitelný pouze na jedno zdaňovací období (bude jej tedy nutné každoročně vyplňovat celý včetně identifikace zaměstnavatele i zaměstnance).
Pro zdaňovací období roku 2018 je nadále plně využitelný dosavadní tiskopis vzor č. 25 či 24

Nový tiskopis 25 5457B, vzor č. 1  – Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění – až pro žádost o roční zúčtování daně za rok 2018 – určen pouze na jedno zdaňovací období

 

Share Button
Publikováno 29.1.2018 / Téma: Daň z příjmů / Žádný komentář »

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *