Změny v dani darovací a dani dědické od 1. 1. 2014

Od 1. 1. 2014 zanikl zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Daň dědická a darovací byla začleněna do zákona o daních z příjmů (ZDP) a byl zde zaveden pojem „bezúplatný příjem“, který zahrnuje právě příjmy získané dědictvím a darováním.
Bezúplatné příjmy se budou nyní u fyzických osob zdaňovat sazbou 15 % a u právnických osob sazbou 19 % – shodná sazba jako u daně z příjmů.

Co není vůbec předmětem daně
u fyzických osob – § 3 odst. 4 písm. j) ZDP
u právnických osob – § 18 odst. 2 písm. f) ZDP
– majetkový prospěch plynoucí dlužníkovi při bezúročné zápůjčce, výpůjčce nebo výprose
Půjčíte-li si tedy (jako fyzická či právnická osoba) bezúročně peníze – majetkový prospěch, který plyne z bezúročného příjmu nebude podléhat dani z příjmů

Co je od daně osvobozeno
u fyzických osob – § 4a a § 10 odst. 3 písm. d) ZDP
u právnických osob – § 19b ZDP

Vybrané osvobozené bezúplatné příjmy fyzických osob:
– veškeré příjmy z dědictví (nyní již bez ohledu na vztah dědice a zůstavitele)
– bezúplatný příjem získaný nabytím movité věci a osoba, která věc darovala je příslušníkem rodiny žijící s příjemcem daru ve společně hospodařící domácnosti
– bezúplatné příjmy fyzické osoby, která provozuje zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata, je-li tento bezúplatný příjem použit k provozu tohoto zařízení
(bezúplatné příjmy přijaté fyzickými osobami, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozovateli školních zařízení se od roku 2014 již zdaňují!)
– bezúplatné příjmy fyzické osoby, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož
i přímé poskytnutí takové pomůcky
– bezúplatné příjmy na humanitární či charitativní účely
– bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a vedlejší (přičemž v § 10 odst. 3 písm. d) bod 1 jsou již přímo vyjmenované osoby, na které se osvobození vztahuje)
– bezúplatné příjmy od osoby, se kterou příjemce daru žil nejméně po dobu jednoho roku
– bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 15 000 Kč

Vybrané osvobozené bezúplatné příjmy právnických osob:
– veškeré příjmy z dědictví
– bezúplatné příjmy veřejně prospěšného poplatníka, který tyto příjmy použije na veřejně prospěšnou činnost nebo na své kapitálové dovybavení
– bezúplatné příjmy do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účely
 

Share Button
Publikováno 13.1.2014 / Téma: Daň z příjmů / 6 komentářů »

6 thoughts on “Změny v dani darovací a dani dědické od 1. 1. 2014

 1. Zdena

  Dobrý den,koupila jsem si byt,ve kterém nemám trvalý pobyt. V bytě má trvalý pobyt dcera. Ted bych ji chtěla tento byt darovat.Bude platit nějakou dan z příjmu nemovitosti?děkuji Hradecká

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den, pokud daruje matka dceři nemovitost (jen vztah matka x dcera), dle § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 ZDP je tento příjem osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Dcera nemusí podávat daňové přiznání.
   Pokud by byl osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč, je dcera povinna oznámit tuto skutečnost správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém osvobozený příjem obdržela – nová povinnost dle § 38v ZDP.
   Hezký den, Königová

 2. Petr Vitásek

  Dobrý den,
  jsem 1/4 vlastník bytu, manželka 3/4. Rád bych ji svůj podíl daroval. Prosím, musí manželka platit daň nebo je to jako dar příslušníkovi rodiny osvobozeno od daně? Manželka se tím stane vlastníkem celé nemovitosti.
  Děkuji a přeji hezký den
  Petr Vitásek

  1. Lenka Königová Autor příspěvku

   Dobrý den,
   bezúplatný příjem (dar) od příbuzného v linii přímé i v linii vedlejší je od daně z příjmů osvobozen.
   Osvobozené příjmy nad 5 mil. Kč se musí oznamovat správci daně.
   Hezký den, Königová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *